Nie do końca precyzyjne przepisy przejściowe mogą utrudniać stosowanie nowych zasad zatrudnienia terminowego.
Już w przyszłym miesiącu wejdą w życie nowe ograniczenia w zatrudnieniu na czas określony. Od 22 lutego będzie obowiązywał 33-miesięczny limit takiej pracy. Nie wszystkie nowe przepisy są całkowicie jednoznaczne, co może mieć istotne znaczenie, bo przekroczenie wspomnianego limitu będzie skutkować przekształceniem dotychczasowych umów terminowych w te na czas nieokreślony. Szczególnie ważne w tym zakresie są przepisy przejściowe. A te nie wskazują wprost, czy w przypadku umów zawartych od 22 lutego do 33-miesięcznego limitu należy wliczać zatrudnienie sprzed tej daty. Wątpliwości budzą też wyjątki od stosowania nowych ograniczeń.
Są zasady