O wprowadzenie fachu kierowca mechanik zabiegał minister infrastruktury i rozwoju. We wniosku wskazał na dynamiczny rozwój branży transportowej, która generuje potrzebę ciągłego pozyskiwania dobrze przygotowanych pracowników świadczących pracę w zakresie wykonywania przewozu rzeczy. W czasie kształcenia uczeń zdobędzie kwalifikację z zakresu eksploatacji środków transportu drogowego.

Z kolei o wprowadzenie zawodu jeździec wnioskował minister sportu. W opinii tego resortu kształcenie młodych ludzi w tym zawodzie przygotuje fundament do odbudowania polskich sportów konnych. Szkoła zawodowa pozwoli stworzyć bazę dla rozwoju jeździectwa oraz umożliwi młodym ludziom, których pasjonują konie, zdobycie wiedzy praktycznej i merytorycznej.

Zdaniem ministerstwa publiczne kształcenie zawodowe jeźdźców otworzyłoby ścieżki rozwoju i kariery osobom dysponującym ograniczonymi środkami finansowymi, ale chętnym do podjęcia pracy w tym przemyśle. Uczniowie zdobyliby umiejętności w zakresie użytkowania koni o przeznaczeniu sportowym, wyścigowym, rekreacyjnym, służbowym, roboczym i dla potrzeb hipoterapii.

Etap legislacyjny

Weszło w życie 28 listopada 2015 r.