Pracownik z urzędu gminy chce się przenieść do starostwa. Czy nowy pracodawca może zmienić urzędnikowi dotychczasowe warunki zatrudnienia?
dr Magdalena Zwolińska adwokat z kancelarii DLA Piper Wiater sp.k. / Dziennik Gazeta Prawna / materialy prasoweTak. Zgodnie z art. 22 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.) osoba zatrudniona na stanowisku urzędniczym może zostać przeniesiona do pracy w innej jednostce, w tej samej lub innej miejscowości. Przeniesienie, którego dokonuje się w drodze porozumienia pracodawców, jest szczególnym instrumentem prawnym. Umożliwia bowiem szybką zmianę pracodawcy bez potrzeby rozwiązywania stosunku pracy, przy czym wywołuje skutki w zakresie warunków pracy i płacy u nowego pracodawcy.
W opisanym przypadku należy przyjąć, że przeniesienie samo w sobie w zakresie treści stosunku pracy rodzi skutki wyłącznie w postaci zmiany podmiotu zatrudniającego (pracodawcy) i miejsca wykonywania pracy. Natomiast pozostałe zmiany treści stosunku pracy mogą być następstwem zgodnych oświadczeń pracownika i nowego pracodawcy. Ponieważ w tym wypadku nie mamy do czynienia z nową umową, a stosunek pracy nawiązany z poprzednim pracodawcą trwa nadal – dopiero porozumienie się pracownika z nowym pracodawcą może spowodować zmiany w istniejącym stosunku pracy. Brak takiego porozumienia powoduje, że pozostaje on w kształcie dotychczasowym.
Celem uniknięcia nieporozumień co do przyszłej treści umowy o pracę, a jednocześnie zapewnienia sobie ochrony przez pracownika – jeszcze przed zawarciem porozumienia pomiędzy pracodawcami zasadnym byłoby, aby pracownik z przyszłym pracodawcą zawarł porozumienie dotyczące treści umowy o pracę. Należałoby ustalić zmiany umowy, wskazując precyzyjnie stanowisko, wysokość wynagrodzenia i inne elementy. W ten sposób pracownik, wyrażając zgodę na przeniesienie – miałby pełną świadomość i gwarancję warunków zatrudnienia, na jakie się godzi. Przy czym należy podkreślić, że przeniesiony pracownik, który zgodzi się na zmianę warunków pracy na swoją niekorzyść, nie może potem domagać się uznania zawartego porozumienia za nieważne.