Za święto przypadające w dniu wolnym od pracy zatrudniony nie otrzyma dodatkowego dnia wolnego.

Dzień Wszystkich Świętych (obchodzony 1 listopada) w 2015 roku wypada w niedzielę, a to oznacza, że większość pracowników nie otrzyma za ten dzień innego dnia wolnego od pracy. Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu pracy, tylko święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Pracownikowi przysługuje więc dzień wolny tylko w przypadku, gdy święto przypada w dzień pracujący dla zatrudnionego. Jeśli niedziela jest dla pracownika wolna, nie przysługuje mu dodatkowe wolne.

Natomiast w przypadku osób pracujących w świąteczną niedzielę (Kto może pracować w święto i jakie otrzyma wynagrodzenie, dowiesz się tutaj>>) - stosuje się takie przepisy, jak przy pracy w zwykłą niedzielę. Pracodawca musi więc takiej osobie zapewnić inny dzień wolny od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli.

Pieniądze czy czas wolny, czyli co przysługuje pracownikowi za dodatkową pracę>>

Jeśli pracownik nie może wykorzystać tego dnia ani w tym terminie, ani do końca okresu rozliczeniowego, to przysługuje mu prawo do wymienionego dodatku do wynagrodzenia, który wynosi 100 proc. dodatku do wynagrodzenia jak za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę - za każdą godzinę pracy w niedzielę.