Umiejętne zarządzanie własną karierą wiąże się ze świadomością tego, kiedy i jak odmawiać. Pracownik odnoszący sukcesy zawodowe, to pracownik na którym można polegać i powierzać nowe zadania. W końcu nadchodzi jednak czas, gdy liczba nowych próśb i projektów przewyższa zdolności jednostki. Nie należy tego traktować jak osobistej porażki, ponieważ do dalszego rozwoju zawodowego potrzebna jest akceptacja faktu, że nawet najlepsi profesjonaliści mają ograniczone możliwości. Kluczem do sukcesu jest umiejętne decydowanie o tym, czy zaangażowanie w nowy projekt przyniesie indywidualne korzyści. Jeśli odpowiedź brzmi „nie”, to prośba powinna spotkać się z odmową. Agnieszka Pietrasik, Section Manager z Hays Poland radzi, jak kultywować asertywność w pracy.

Zanim podejmiesz się nowego zadania, daj sobie czas na zastanowienie i spojrzenie na projekt z dalszej perspektywy. Zdaniem Agnieszki Pietrasik, nie należy od razu mówić „tak”, niezależnie od względów koleżeńskich, szczególnie gdy prośba dotyczy kwestii spoza zakresu obowiązków. − Warto zyskać trochę czasu na podjęcie decyzji, grzecznie informując, że musisz przeanalizować swój bieżący nakład pracy. Nie odpowiadaj od razu.

Podejmij decyzję w oparciu o poniższe pytania:
1. Czy to zadanie jest istotne dla zajmowanego przez Ciebie stanowiska?
2. Czy jego wykonanie wpisuje się w obecne priorytety i cele firmy?
3. Czy masz na to czas?
4. Kto zwraca się z prośbą? Jak wysokie zajmuje stanowisko i dlaczego prosi o pomoc?
5. Jeśli powiesz „nie”, to jak zostanie to odebrane w firmie?
Po podjęciu decyzji o odmowie następuje najtrudniejsza część – poinformowanie o tym drugiej osoby. Jest to problematyczne z różnych względów. Nasze obawy wynikają z:
• Chęci wyświadczenia przysługi
• Potrzeby bycia lubianym w pracy
• Chęci utrzymania dobrych relacji
• Obawy przed konfliktem personalnym
• Poczucia winy
• Nierealnego wyobrażenia o własnych możliwościach

Wyzbycie się tych wątpliwości jest bardzo korzystne, zarówno dla życia zawodowego, jak i prywatnego. Jeśli odmówisz w umiejętny sposób, nie będziesz mierzyć się z wyrzutami sumienia. – Odmowa jest przywilejem każdego z nas, a więc współpracownicy mają obowiązek zaakceptować nasze zdanie i szanować nasz czas. Istotnym jest, aby odmówić w szczery i zrozumiały sposób, należycie argumentując swoją decyzję. Tylko w ten sposób nie utracimy wsparcia i sympatii kolegów – mówi Agnieszka Pietrasik.

Jak umiejętnie przekazać swoją decyzję?
1. Niestety nie jestem w stanie przyjąć tego zobowiązania ze względu na bieżący nakład pracy.
2. Obawiam się, że teraz nie jest najlepszy czas. Może przedyskutujemy to w innym terminie?
3. Przykro mi, ale nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Myślę, że [imię] ma większą wiedzę na ten temat.


Jeśli pracownik jest dobry w wykonywanej przez siebie pracy, to prędzej czy później zostanie za to doceniony. Opinia osoby niezawodnej zwykle wiąże się ze zwiększającą się liczbą współpracowników proszących o pomoc. – Mimo że zaufanie i sympatia kolegów z pracy są niezmiernie ważne, to podejmowanie się wykonania zbyt wielu zadań może prowadzić do zaniedbania własnych obowiązków zawodowych i frustracji – twierdzi Agnieszka Pietrasik i dodaje – Naucz się odmawiać, aby nie hamować dalszego rozwoju własnej kariery.