Zanim podejmiesz się nowego zadania, daj sobie czas na zastanowienie i spojrzenie na projekt z dalszej perspektywy. Zdaniem Agnieszki Pietrasik, nie należy od razu mówić „tak”, niezależnie od względów koleżeńskich, szczególnie gdy prośba dotyczy kwestii spoza zakresu obowiązków. − Warto zyskać trochę czasu na podjęcie decyzji, grzecznie informując, że musisz przeanalizować swój bieżący nakład pracy. Nie odpowiadaj od razu.

Podejmij decyzję w oparciu o poniższe pytania:
1. Czy to zadanie jest istotne dla zajmowanego przez Ciebie stanowiska?
2. Czy jego wykonanie wpisuje się w obecne priorytety i cele firmy?
3. Czy masz na to czas?
4. Kto zwraca się z prośbą? Jak wysokie zajmuje stanowisko i dlaczego prosi o pomoc?
5. Jeśli powiesz „nie”, to jak zostanie to odebrane w firmie?

Po podjęciu decyzji o odmowie następuje najtrudniejsza część – poinformowanie o tym drugiej osoby. Jest to problematyczne z różnych względów. Nasze obawy wynikają z:
• Chęci wyświadczenia przysługi
• Potrzeby bycia lubianym w pracy
• Chęci utrzymania dobrych relacji
• Obawy przed konfliktem personalnym
• Poczucia winy
• Nierealnego wyobrażenia o własnych możliwościach

Wyzbycie się tych wątpliwości jest bardzo korzystne, zarówno dla życia zawodowego, jak i prywatnego. Jeśli odmówisz w umiejętny sposób, nie będziesz mierzyć się z wyrzutami sumienia. – Odmowa jest przywilejem każdego z nas, a więc współpracownicy mają obowiązek zaakceptować nasze zdanie i szanować nasz czas. Istotnym jest, aby odmówić w szczery i zrozumiały sposób, należycie argumentując swoją decyzję. Tylko w ten sposób nie utracimy wsparcia i sympatii kolegów – mówi Agnieszka Pietrasik.

Jak umiejętnie przekazać swoją decyzję?
1. Niestety nie jestem w stanie przyjąć tego zobowiązania ze względu na bieżący nakład pracy.
2. Obawiam się, że teraz nie jest najlepszy czas. Może przedyskutujemy to w innym terminie?
3. Przykro mi, ale nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Myślę, że [imię] ma większą wiedzę na ten temat.

Jeśli pracownik jest dobry w wykonywanej przez siebie pracy, to prędzej czy później zostanie za to doceniony. Opinia osoby niezawodnej zwykle wiąże się ze zwiększającą się liczbą współpracowników proszących o pomoc. – Mimo że zaufanie i sympatia kolegów z pracy są niezmiernie ważne, to podejmowanie się wykonania zbyt wielu zadań może prowadzić do zaniedbania własnych obowiązków zawodowych i frustracji – twierdzi Agnieszka Pietrasik i dodaje – Naucz się odmawiać, aby nie hamować dalszego rozwoju własnej kariery.