W III kwartale 2015 r. na portalu Pracuj.pl opublikowano 111 469 ofert pracy. Oznacza to 12,45 proc. wzrost liczby ogłoszeń o pracę w porównaniu rok do roku. To już trzeci kwartał z rzędu, w którym całkowita liczba ofert opublikowanych na portalu Pracuj.pl przekroczyła 100 tysięcy. Blisko jedna piąta wszystkich ofert pracy opublikowanych w III kwartale 2015 r. pochodziła z branży handel i sprzedaż. Pracodawcy najczęściej poszukiwali specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta, finansistów oraz specjalistów IT.
  • Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 12,45 proc. w porównaniu rok do roku
  • Najwięcej ofert pracy z branży handel i sprzedaż: 19,7% wszystkich ogłoszeń z III kwartału 2015 r.
  • 16,5 proc. wzrostu w branży budownictwo i nieruchomości w porównaniu rok do roku
  • 16,1 proc. wzrostu dla branży transport i logistyka w porównaniu rok do roku
  • 32,6 proc. wzrostu zapotrzebowania na specjalistów budownictwa w porównaniu rok do roku
  • 25,7 proc. wzrostu ofert pracy skierowanych do specjalistów ds. logistyki w porównaniu rok do roku

Jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia spadła we wrześniu do 9,9 proc. To najlepszy wynik od 7 lat. Rekordowa była również liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców. Dane te potwierdza kwartalny raport Pracuj.pl.

Jak wynika z danych Pracuj.pl, pracodawcy z branży handel i sprzedaż opublikowali w III kwartale 2015 r. 21 971 ogłoszeń o pracę, co oznacza wzrost o 4 proc. rok do roku. Drugą pod względem liczby opublikowanych ofert była w III kwartale branża bankowość, finanse, ubezpieczenia z liczbą 15 906 ogłoszeń o pracę (3,2 proc. wzrostu rok do roku). Na trzecim miejscu uplasowała się branża przemysł ciężki, z której pochodziło 8,6 proc. opublikowanych w III kwartale ofert (10,6 proc. wzrostu rok do roku).

Budownictwo i nieruchomości – znaczący wzrost

Wzrost liczby publikowanych ofert pracy z branży budownictwo i nieruchomości rok do roku wyniósł 16,5 proc. i jest to najlepszy wynik kwartalny wśród wszystkich analizowanych przez Pracuj.pl branż. Najczęściej w tej branży poszukiwano specjalistów ds. budownictwa (wzrost o 38 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Znaczący wzrost zapotrzebowania w tej branży nastąpił także w przypadku inżynierów i wyniósł on 17 proc. , w porównaniu rok do roku. Wśród inżynierów pracodawcy z branży budownictwo i nieruchomości najczęściej zgłaszali zapotrzebowanie na monterów/serwisantów, specjalistów ds. elektryki/elektroniki oraz na ekspertów ds. konstrukcji i technologii.

ikona lupy />
Skąd pochodziło najwięcej ofert pracy / Media

Obserwuje się znaczący wzrost zapotrzebowania na pracowników z obszaru nieruchomości (17 proc. wzrostu rok do roku). Ten dobry trend w nieruchomościach wynika między innymi z tego, że historycznie niskie stopy procentowe proponowane dziś przez banki na lokatach, sprawiają, że wynajem stał się lepszą formą budowania kapitału. Wiele osób przenosi środki z lokat i produktów bankowych, inwestując je w nowe mieszkania, które przeznaczają na wynajem. Popyt na specjalistów zajmujących się wynajmem i wyceną wzrósł o 28 proc. w porównaniu rok do roku, identyczny wzrost nastąpił także w przypadku ekspertów odpowiedzialnych za utrzymanie/zarządzanie nieruchomościami.

Transport i logistyka – ostrożny optymizm

Dane Pracuj.pl pokazują, że pracodawcy z branży transport i logistyka już czwarty kwartał z rzędu zwiększają zatrudnienie. Wpływ na ten wynik mają na pewno malejące ceny ropy oraz utrzymująca się dobra koniunktura gospodarcza w Polsce. Połowa ogłoszeń z tej branży skierowana była do specjalistów ds. logistyki. Wśród nich poszukiwano głównie ekspertów ds. transportu i spedycji oraz osób odpowiedzialnych za łańcuch dostaw.

Bardzo duży wzrost zapotrzebowania, wynoszący 42 proc. rok do roku, zgłosiła branża transport i logistyka na specjalistów ds. obsługi klienta. Wśród nich poszukiwano głównie pracowników specjalizujących się w motoryzacji i transporcie.

Przemysł ciężki i lekki – 10 proc. wzrostu

Wzrost liczby publikowanych ofert pracy, w porównaniu rok do roku, wyniósł w przemyśle ciężkim i lekkim nieco ponad 10%. W przypadku obu branż najbardziej wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów ds. produkcji. W przemyśle ciężkim i lekkim wzrosło także zapotrzebowanie na specjalistów IT, przy czym najczęściej szukano osób odpowiedzialnych za rozwój oprogramowania. Poszukiwano także osób zajmujących się handlem i sprzedażą.

Inżynierowie i specjaliści IT – stale poszukiwani

W III kwartale popyt na profesjonalistów z zakresu inżynierii wzrósł o 14 proc. (rok do roku). Najwięcej ofert pracodawcy skierowali do monterów/serwisantów, elektroników/elektryków oraz ekspertów ds. konstrukcji/technologii; także na tych specjalistów najbardziej wzrosło zapotrzebowanie w minionym kwartale.

ikona lupy />
Z jakiej wielkości firm pochodziły oferty pracy / Media

O 14 proc. wzrosło również zapotrzebowanie na ekspertów IT. Najwięcej ogłoszeń skierowano do osób zajmujących się rozwojem oprogramowania, wśród nich najbardziej zwiększyło się zapotrzebowanie na ekspertów zajmujących się architekturą (28 proc. wzrostu rok do roku) oraz analizą biznesową (19 proc. wzrostu rok do roku). Najbardziej wzrosło zapotrzebowanie na ekspertów zajmujących się administracją IT (32 proc. wzrost rok do roku), wśród nich poszukiwano głównie profesjonalistów specjalizujących się w administrowaniu systemami oraz specjalistów wsparcia technicznego/helpdesku. Także eksperci specjalizujący się e-commerce i nowych mediach nie mogli narzekać na brak zainteresowania ze strony pracodawców. Wzrost, rok do roku, wyniósł w tym obszarze 7 proc. , a najwięcej ofert skierowano do specjalistów zajmujących się tworzeniem stron www oraz odpowiedzialnych za technologie internetowe.

Gdzie najłatwiej było o pracę w III kwartale 2015 r.?

Najwięcej ofert pracy pochodziło z województwa mazowieckiego – nieco ponad jedna piąta wszystkich ogłoszeń z III kwartału 2015r.; kolejne pod względem liczby opublikowanych ofert pracy województwa to: województwo dolnośląskie (10,4 proc. udziału w ogólnej liczbie ogłoszeń), małopolskie (9,7 proc. udziału w całości), śląskie (8,9 proc. udział w całości) oraz województwo wielkopolskie (8,5 proc. udziału w całości).

Największe wzrosty zapotrzebowania na pracowników zanotowano w województwach: małopolskim (20,6% wzrostu rok do roku), kujawsko-pomorskim – wzrost o 17 proc., mazowieckim – wzrost o 15,7 proc. oraz dolnośląskim – wzrost o 14,6 proc.

W III kwartale 2015 r. najwięcej ogłoszeń o pracę opublikowali pracodawcy z firm zatrudniających powyżej 250 pracowników – ich oferty pracy stanowiły niemal 30 proc. wszystkich ogłoszeń o pracę z tego okresu. W porównaniu kwartalnym największy wzrost zapotrzebowania na pracowników zgłosiły firmy najmniejsze –wyniósł on 6,2 proc. Porównanie danych rok do roku pokazuje, że wszystkie firmy, niezależnie od wielkości, miały w III kwartale 2015 r. większe zapotrzebowanie na pracowników niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Komentarz Przemysława Gacka, prezesa zarządu Grupy Pracuj S.A.:

Regularny wzrost liczby ofert pracy publikowanych w serwisie Pracuj.pl potwierdza kontynuację ożywania na rynku pracy. W III kwartale 2015 na Pracuj.pl opublikowano o 12,45 proc. więcej ofert pracy porównując rok do roku, a całkowita liczba ofert pracy już trzeci kwartał z rzędu przekroczyła 100 tys.

Wzrost liczby ofert pracy, wraz z najniższym od 7 lat wskaźnikiem stopy bezrobocia, sprawia, że w niektórych obszarach coraz częściej słyszy się o rynku pracownika. Do specjalistów IT (jedna z najczęściej poszukiwanych grup zawodowych w naszym serwisie, z 14 proc. wzrostem zapotrzebowania rok do roku), dołączają kolejne specjalizacje, jak wykwalifikowani managerowie sprzedaży czy inżynierowie.

ikona lupy />
Z jakich województw pochodziły oferty pracy / Media

Analiza liczby publikowanych ofert pracy to zawsze dobry listek lakmusowy polskiej gospodarki. Cieszy więc 16,5 proc. wzrost liczby ofert pracy z branży budownictwo, która powoli wychodzi z kryzysu. Warto zwrócić również uwagę na 16,5 proc. wzrost publikowanych ofert pracy z branży transport i logistyka. Ożywieniu w tej branży sprzyjają spadające ceny ropy oraz ożywienie w branży przemysł, która również zgłosiła o 10 proc. więcej ofert pracy niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Większą aktywność w przemyśle potwierdzają również dane GUS – nowe zamówienia w przemyśle w sierpniu wzrosły o 7,6 proc. r/r.

Analogicznie do zamówień z branż dynamicznie wrasta zapotrzebowanie na pracowników logistyki, produkcyjnych, budownictwa, inżynierów. Jednak, jak co kwartał, najczęściej poszukiwani specjaliści to osoby odpowiedzialne za handel i sprzedaż, obsługę klienta, finanse i IT.