Prowadzę niewielką firmę. Nie jestem zadowolony z wyników pracy jednego z moich podwładnych. Czy mogę wypowiedzieć mu angaż, wskazując jako przyczynę utrzymujące się przez dłuższy czas niskie parametry sprzedaży? Dodam, że drugi pracownik, zatrudniony na takim samym stanowisku, w porównywalnym okresie osiągnął dwukrotnie lepsze rezultaty.
Tak, w zasadzie jest to możliwe. W świetle bowiem wyroku Sądu Najwyższego z 24 lutego 2015 r., sygn. akt II PK 87/14, pracodawca może wypowiedzieć angaż pracownikowi, który nie osiąga wyników porównywalnych z efektami innych podwładnych zatrudnionych na tym samym stanowisku. Przy czym nie jest istotne, co jest powodem takiej sytuacji. Pracodawca nie ma obowiązku zatrudniania niewydajnych osób.
Reklama
Należy jednak podkreślić, że powierzone przez zatrudniającego zadania muszą być możliwe do realizacji. Porównywani ze sobą pracownicy powinni znajdować się w takiej samej lub podobnej sytuacji i mieć zapewnione takie same albo zbliżone warunki wykonywania obowiązków służbowych.
Jeżeli bowiem wymienione parametry diametralnie się od siebie różnią, np. tylko jeden z pracowników – w porównywanym okresie – dysponował samochodem i telefonem służbowym, to trudno będzie uznać takie wymówienie za uzasadnione, a przede wszystkim prawdziwe.
Czytelnik powinien zatem przed wręczeniem wypowiedzenia upewnić się, czy kandydat do zwolnienia w trakcie świadczenia swoich zadań znajdował się w takiej samej lub podobnej sytuacji i miał zapewnione takie same lub zbliżone warunki realizacji obowiązków służbowych co drugi pracownik zatrudniony na takim samym stanowisku.
Podstawa prawna
Art. 30 par. 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1502 ze zm.).