Andrzej Duda zapowiedział, że jeżeli koalicja nie rozpatrzy jego projektu lub go odrzuci, to złoży ten sam projekt do Sejmu nowej kadencji - mówi w wywiadzie dla DGP Maciej Łopiński, minister w Kancelarii Prezydenta RP.
Dlaczego prezydent zaproponował odwrócenie wieku emerytalnego?
Pan prezydent zobowiązywał się w trakcie kampanii wyborczej, że taki projekt wniesie. Koalicja rządowa wprowadziła swoją ustawę właściwie bez żadnej debaty. Andrzej Duda chciał dopuścić obywateli do głosu w referendum w tej sprawie. Niestety koalicja odrzuciła ten pomysł, mimo że pod wnioskiem o referendum podpisało się kilka milionów ludzi. Na wszystkich spotkaniach w trakcie kampanii, ale także po zaprzysiężeniu podnoszono tę kwestię, że należy bezwzględnie przywrócić poprzedni wiek emerytalny. Koalicja argumentowała, że wydłużony wiek emerytalny jest potrzebny, by wesprzeć Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Jednak bez zapewnienia ludziom możliwości stabilnej pracy i lepszej opieki zdrowotnej, by mogli dłużej pracować – ten projekt nie ma uzasadnienia.