Polska znalazła się na szóstym miejscu wśród państw regionu Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu, w których o pracę będzie najłatwiej. Poprawa jest widoczna w całym kraju i we wszystkich sektorach gospodarki – wynika z danych Barometru Manpower.

W nadchodzącym kwartale pracodawcy nadal deklarują, że będą zatrudniać. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +7 proc.. Pozytywny wynik utrzymuje się już od dziesięciu kwartałów. Spośród 751 przebadanych w Polsce pracodawców, 11 proc. przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 5 proc. zamierza redukować etaty a 78 proc. nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

Co ważne poprawa na rynku pracy będzie dotyczyła zdecydowanej większości sektorów. Pozytywne deklaracje dotyczące zwiększenia zatrudnienia odnotowano w dziewięciu na dziesięć badanych sektorów. Najwyższy wynik odnotowano dla sektora Transport/Logistyka/Komunikacja (+ 14 proc). Najniższy, ale wciąż dodatni wskaźnik (+ 3 proc.) odnotowano dla branż Finanse/Ubezpieczenia/ Nieruchomości/Usługi oraz Kopalnie/Przemysł wydobywczy. Optymizmem nie wykazali się jedynie pracodawcy w sektorze Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi. Prognozowany wskaźnik zatrudnienia wynosi -13 proc.

– Sytuacja na rynku pracy jest stabilna i optymistyczna, – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – U pracodawców w całym kraju obserwujemy wzrost popytu na powiększanie swoich zespołów. Pod względem oceny sytuacji na rynku pracy, Polska wypada dobrze również w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej. Po wakacjach możemy spodziewać się wprawdzie pewnego spadku zapotrzebowania na pracowników sezonowych, nie wpłynie to jednak na ogólny obraz rynku pracy, który jest pozytywny i przychylny kandydatowi. Przewidujemy, że to tendencja rosnąca, pod znakiem której będą przebiegały kolejne miesiące. Idąc za tym, możemy spodziewać się pewnego wzrostu nakładów na wynagrodzenia oraz systemy motywacji pracowniczej, czego pierwsze sygnały obserwujemy już teraz – dodaje Iwona Janas.

Poprawę sytuacji na rynku pracy odczują pracodawcy we wszystkich regionach. Najwięcej etatów przybędzie w regionie Centralnym i Północno-Zachodnim (+11 proc.). Zauważalny optymizm odnotowano też dla Południowo-Zachodniego, dla którego wynik wynosi +8 proc., a umiarkowany dla regionów Południowego oraz Wschodniego, gdzie prognoza wynosi odpowiednio +5 proc. i +4 proc.. Najniższy wynik uzyskano dla regionu Północnego, +1 proc.

– Z perspektywy poszukujących pracy sytuacja na rynku ulega ciągłej poprawie. Konsekwencją tego są jednak narastające problemy pracodawców w pozyskiwaniu pracowników – zauważa Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – Rośnie problem niedoboru talentów, a znalezienie pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach staje się prawdziwym wyzwaniem. To zjawisko, które nie ma ograniczeń ze względu na region czy grupę zawodową. Obserwujemy je w całym kraju, zarówno pośród specjalistów, jak i wykwalifikowanych pracowników fizycznych.