W konsekwencji między kwietniem a czerwcem ZUS wydał 6 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych, a w całym półroczu takich przypadków było aż 12,5 tys. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 7 mln 449 tys. zł. Dla porównania w analogicznym okresie 2014 roku lekarze orzecznicy przeprowadzili kontrolę u 321,3 tys. osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W efekcie wydane zostały 24 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę ponad 11 mln zł.
Reklama
Z najnowszych danych ZUS wynika także, że organ często ogranicza podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Taki zabieg polegający na obniżeniu wysokości wypłaty do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia dotyka przeważnie osób zwolnionych z pracy. Z tego tytułu organ tylko w I półroczu pierwszego roku na wypłatach zaoszczędził 89, 7 mln zł, a taki zabieg zastosowano wobec 115,4 tys. osób. Dla porównania w pierwszym półroczu 2014 r. obniżona kwota wypłat to ponad 76 mln zł. Dotknęło to prawie 115 tys. osób.

Reklama
ZUS ma także prawo do obniżania o 25 proc. wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego w przypadku niedostarczenia zwolnienia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Zmniejszenie wypłaty następuje od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do terminu dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Z tego tytułu w drugim kwartale tego roku obniżono wypłaty zasiłków o 1,5 mln zł u 25 tys. osób, a ciągu całego półrocza o 3,4 mln zł (sankcja ta dotknęła 55,7 tys. osób). Dla porównania w analogicznym okresie 2014 roku ZUS wstrzymał lub obniżył świadczenia na ponad 90 mln zł.
Zakład ma prawo do przeprowadzania takich kontroli na podstawie ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 159 ze zm.). Przy czym od przyszłego roku organ dostanie nowe narzędzie do kontroli – zwolnienia lekarskie będą bowiem mogły być przekazywane drogą elektroniczną z gabinetu lekarskiego do ZUS. W ten sposób pojawi się możliwość sprawdzania niezdolności do pracy osób przebywających na krótkich zwolnieniach.
Ważne
Poza ZUS prawo do kontroli zwolnień lekarskich mają pracodawcy zatrudniający ponad 20 pracowników