Jak podkreśla resort obrony, celem nowelizacji jest stworzenie wyraźnych podstaw prawnych do wyrażania zgody na pobyt wojsk obcych (NATO, Unii Europejskiej) przez prezydenta, przy czym wniosek w tej sprawie składa do niego Rada Ministrów. Takie rozwiązanie podyktowane jest przepisami prawa międzynarodowego, które stanowi, że prowadzenie operacji wojskowej na terytorium innego państwa w czasie pokoju jest możliwe po uzyskaniu zgody władz kraju, które zabiega o takie wsparcie ze strony innych państw.
MON podkreśla ponadto, że w polskim prawie nie ma regulacji, które mogłyby mieć zastosowanie w sytuacji, gdy obce wojska prowadzą operacje wojskowe (z uprawnieniem do ewentualnego ich użycia) w ramach wzmocnienia dla Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju. Niezależnie od tej zmiany przepisów, w dalszym ciągu to szef MON będzie decydować o pobycie wojsk obcych na szkoleniu w naszym kraju, o ile tego typu ćwiczenia będą trwały nie dłużej niż trzy miesiące.