Kancelaria premiera: Administracja rządowa nie nadużywa umów cywilnoprawnych. Osoby zatrudnione w ten sposób, mają prawo w przyszłości wygrywać konkursy na stanowiska.
Liczba umów-zleceń w całej administracji publicznej według danych GUS w ubiegłym roku wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o blisko 4 tys. i wynosi ponad 37,7 tys. Z kolei w tym samym okresie liczba tych o dzieło spadła o blisko tysiąc i wynosi 6,7 tys. Takie m.in. dane zostały zawarte w informacji na temat zatrudniania w administracji rządowej na podstawie innych kontraktów niż umowa o pracę.
Bez porównania