Uczniowie zadeklarowali, jaka wysokość wynagrodzenia byłaby dla nich satysfakcjonująca i jaką propozycję płacy musieliby otrzymać, aby rozważyć przyjęcie oferty ze strony firmy.
Satysfakcjonujące i minimalne wynagrodzenia deklarowane przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych (netto PLN) / Media

Okazuje się, że uczniowie różnych kierunków mają odmienne oczekiwania płacowe. Uczący się na fryzjerów i sprzedawców zadeklarowali, że są w stanie podjąć pracę, w której ich zarobki wyniosą 1 200 PLN netto, natomiast zadowoli ich wynagrodzenie w wysokości kolejno 1 700 PLN i 1 600 PLN miesięcznie. Najwyższe oczekiwania płacowe mieli uczniowie techników o profilu elektrycznym, mechatronicznym, budowniczym, mechanicznym i teleinformatycznym. Najniższa możliwa pensja, za którą podjęliby pracę, wahała się od 1 800 do 2 000 PLN netto miesięcznie, natomiast tę grupę uczniów zadowoli przeciętnie 2 500 PLN miesięcznie i więcej. Co ciekawe, uczniowie liceów ogólnokształcących mieli wyższe wymagania płacowe niż technicy ekonomiści, hotelarstwa czy logistyki, mimo że nie posiadają wykształcenia kierunkowego.

Satysfakcjonujące i minimalne wynagrodzenia deklarowane przez studentów w podziale na kierunki techniczne i ośrodki akademickie (netto w PLN / Media

Oczekiwania płacowe studentów

Najwyższe wymagania i oczekiwania płacowe mieli studenci. Posiadają oni wysokie poczucie swoich kompetencji, dodatkowo znają już rynek pracy.

Satysfakcjonujące i minimalne wynagrodzenia deklarowane przez studentów w podziale na kierunki studiów i ośrodki akademickie (netto w PLN) / Media

Studenci na kierunkach technicznych posiadali wyższe oczekiwania płacowe niż osoby studiujące na kierunkach humanistycznych, społecznych i innych. Najwyższe oczekiwania płacowe mieli studenci na kierunkach: transport, informatyka, automatyka i robotyka, którzy podjęli naukę na wiodących uczelniach wyższych. Studenci transportu z wiodących ośrodków przeciętnie byliby zadowoleni z wynagrodzenia w wysokości 4 000 PLN netto miesięcznie. Studentów tego kierunku z innych ośrodków usatysfakcjonowałby płaca w wysokości 2 500 PLN. Co ciekawe, kwota ta jest granicą, która określa wysokość wynagrodzenia, poniżej której studenci z wiodących ośrodków nie podjęliby zatrudnienia. Najniższe oczekiwania, spośród osób na studiach technicznych, mieli studenci inżynierii środowiska i logistyki. Niezależnie od ośrodka podejmą oni pracę, w której wynagrodzenie netto wyniesie 1 800 PLN, a zadowoleni będą jeżeli będą zarabiać 2 500 PLN.

Niższe oczekiwania finansowe mieli studenci kierunków nietechnicznych. W poniższym zestawieniu najniżej uplasowały się osoby na pedagogice, filologii germańskiej, ochronie środowiska i wychowaniu fizycznym. Podjęliby pracę, gdzie wynagrodzenie wynosiłoby 1 500 – 1 600 PLN netto miesięcznie, a zadowalające dla nich byłoby wynagrodzenie w wysokości 2 000 PLN netto.

Ewelina Jurczak, Sedlak & Sedlak