Córka wybiera się na kilka tygodni do Stanów, przez pewien czas będzie pracować, a później zwiedzać kraj. Wyjazd organizuje zewnętrzna firma, która współpracuje z uczelnią w Polsce. Czy można sprawdzić warunki pobytu, żeby mieć pewność, że wszystko jest legalne i bezpieczne – pyta pan Grzegorz
Taki wyjazd to bardzo popularny i wartościowy model spędzenia wakacji studenckich. Młody człowiek ma szansę popracować za granicą, podszlifować język, a potem zarobione pieniądze wydać, podróżując po Stanach Zjednoczonych. Trzeba jednak zachować szczególną ostrożność.
Sprawdzenie organizatora warto zacząć od wizyty na stronie ambasady Stanów Zjednoczonych, gdzie jest lista firm działających na tym rynku. Co prawda ambasada nie wydaje rekomendacji, ale lista umożliwia porównanie ofert. Program Summer Work and Travel daje możliwość spędzenia do czterech miesięcy w Stanach Zjednoczonych. Warunkami są status studenta i dobra znajomość języka angielskiego. Pakiet usług, jakie oferują agencje pośrednictwa, obejmuje m.in. pomoc w przygotowaniu dokumentów dla władz amerykańskich, przedstawienie ofert pracy i potwierdzenie zatrudnienia i zakwaterowania oraz ubezpieczenie. Warto porównać różne agencje pod względem cen, referencji od uczestników z lat poprzednich i wachlarza możliwych pracodawców w Stanach. A przede wszystkim przyjrzeć się kosztom, jakie trzeba będzie ponieść przed wyjazdem. Orientacyjne wydatki to kilka tysięcy złotych. Na tę kwotę składają się: wynagrodzenie agencji, opłata wizowa, bilet lotniczy i ubezpieczenie.
W umowie zawartej z organizatorem może być zastrzeżenie, że jeśli pracodawca amerykański nie spełni naszych oczekiwań, mamy prawo do złożenia reklamacji, a agencja podsunie kolejnego pracodawcę. Umowa powinna zawierać także informacje dotyczące kosztów zakwaterowania, transferów oraz innych niezbędnych dokumentów (pracodawca może na przykład wymagać badań lekarskich lub zaświadczenia o niekaralności). Można także szukać zatrudnienia na własną rękę. Student otrzymuje wizę J1, która upoważnia do podjęcia pracy w okresie wakacji. Aplikację o wizę składa się przez stronę ambasady amerykańskiej, na umówione spotkanie z konsulem należy zabrać indeks z ocenami, legitymację studencką i wszelkie dokumenty wskazane przez agencję, w tym także potwierdzenie przyjęcia do pracy przez amerykańskiego pracodawcę.
Stawki za pracę zależą od rodzaju zajęcia, a także stanu, w którym znajdzie się student. Nie będzie to jednak mniej niż 7,75 dol. za godzinę. Kelnerzy oczywiście mogą liczyć na sute napiwki. Po zakończeniu pracy uczestnik programu ma 30 dni na podróże i zwiedzanie kraju przed powrotem do Polski.
Podstawa prawna
Art. 66, art. 384 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121).