Od dwóch lat pracuję w urzędzie wojewódzkim. Do tej pory nie miałem podwyżek, ale kolega twierdzi, że mogę przecież zostać urzędnikiem mianowanym i na wstępie otrzymywać co miesiąc blisko 900 zł. Zastanawiam się, czy to możliwe, bo ja znam tylko bardzo dobrze język rosyjski, a np. angielski na poziomie komunikatywnym. Obawiam się, że mam zbyt mało doświadczenia, aby ubiegać się o status urzędnika mianowanego. A może moje kwalifikacje wystarczą – pyta pan Mateusz
O przystąpieniu do egzaminu na urzędnika mianowanego decyduje m. in. posiadanie certyfikatu językowego. Rodzaje dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na poziomie B2 określa załącznik do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów.
Może to być co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych krajów Unii Europejskiej, ale także język arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński. Zatem pracownik służby cywilnej, który posiada certyfikat ze znajomości języka rosyjskiego, może się ubiegać o to, by zostać urzędnikiem mianowanym. Poza znajomością języka obcego trzeba też jednak wykazać się odpowiednim stażem w służbie cywilnej. Staż w administracji samorządowej lub w prywatnej firmie nie jest brany pod uwagę.
Do egzaminu na urzędnika mogą przystąpić osoby, które wykażą trzyletni staż pracy w służbie cywilnej. Nie oznacza to jednak, że nasz czytelnik jest na spalonej pozycji – przy mniejszym stażu na udział w egzaminie na urzędnika mianowanego wymagane jest uzyskanie zgody od dyrektora generalnego. Staż i certyfikat językowy to nie wszystkie warunki, jakie musi spełnić kandydat. Musi posiadać obywatelstwo polskie (pod pewnymi warunkami o mianowanie może ubiegać się cudzoziemiec), tytuł magistra lub równorzędny.
Wszystkie niezbędne dokumenty trzeba dostarczyć do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ostateczny termin na składanie stosownego wniosku upływa 1 czerwca 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 40 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.). Załącznik nr 2 do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. nr 218, poz. 1695).