Kobiety powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim mają większe trudności ze znalezieniem pracy, niż pozostali kandydaci – tak twierdzi blisko 70% Polaków w najnowszym badaniu przeprowadzonym na zlecenie Work Service. Równocześnie 3/4 badanych jest zdania, że pracujące matki są równie dobrymi pracownikami, jak pozostali zatrudnieni. Co istotne, co raz częstsze korzystanie z urlopów tacierzyńskich, może pozytywnie wpłynąć na większe szanse powodzenia pracujących matek na rynku pracy.

W opinii 2/3 badanych matki powracające z urlopu macierzyńskiego mają większe trudności ze znalezieniem zatrudnienia, niż pozostali kandydaci. Tylko 18% ocenia, że matki mają podobne bariery jak inni kandydaci, a blisko 7% uznało, że kobiety posiadające dzieci mają mniejsze trudności ze znalezieniem pracy niż pozostali. Wyzwania związane z powrotem na rynek pracy matek rzadziej dostrzegały osoby o najwyższych dochodach, średnim i wyższym wykształceniu oraz mieszkańcy miast średniej wielkości. Co ważne, opinie kobiet i mężczyzn na temat były bardzo zbieżne.

- Od 2013 roku na polskim rynku obowiązują już roczne urlopy macierzyńskie. Ich wydłużenie spowodowało, że młode matki mogą dłużej opiekować się swoimi nowonarodzonymi dziećmi, a pracodawcy w bardziej wydajny sposób mogą wyszukiwać osób na ich zastępstwo. Dlatego należy odbierać tę zmianę jako pozytywną dla obu stron – podkreśla Krzysztof Inglot, Pełnomocnik Zarządu Work Service S.A.

– Mimo to, dłuższa przerwa w pracy z tytułu urlopu macierzyńskiego rzutuje na większe trudności w znalezieniu zatrudnienia. W większości przypadków niechęć do zatrudniania matek wynika ze stereotypowego postrzegania kobiet i przekonania, że matka nie będzie tak efektywnym pracownikiem, jak pozostali kandydaci. To błędne myślenie. Doświadczenia pracodawców pokazują, że pracujące matki są dobrze zorganizowane i ambitne, co przekłada się na bardzo dobre wyniki pracy – dodaje Krzysztof Inglot.

Podobnie również wskazują wyniki przeprowadzonego badania - zdecydowana większość (74%) ocenia pracujące matki na równi z pozostały mi pracownikami, a 15% uważa je nawet za pracowników lepszych. Tylko 2,4% ankietowanych uznało, że matki są gorszymi pracownikami niż pozostali zatrudnieni.

Ojcowie przejmą opiekę?

Największym wsparciem dla pracujących matek jest większa pomoc ojców w opiece nad dziećmi. Wówczas powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, a następnie łączenie kariery z wychowaniem dzieci nie jest wyzwaniem niemożliwym do zrealizowania. Chociaż udział ojców w opiekowaniu się dziećmi jest dostrzegany przez Polaków, jest on wciąż niewystarczający. Z badania Work Service wynika, że niemal 60% osób zetknęło się w swojej pracy z co najmniej jednym przypadkiem skorzystania przez ojca z jakiejś formy urlopu związanego z urodzeniem dziecka. Częściej były to 1 - 2 dniowe urlopy okolicznościowe (45,5%), a nieco rzadziej 1 - 2 tygodniowe nieobecności (39,2%). Tylko w 1/4 obserwowanych przypadków mężczyźni nie korzystali z obu urlopów.
Z wykorzystaniem urlopów tacierzyńskich częściej miały do czynienia osoby z dużych miast, otrzymujące wysokie dochody, czy osoby ze średnim i wyższym wykształceniem.

- Choć sytuacja kobiet stopniowo się poprawia i możemy obserwować coraz większy udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków domowych i wychowanie potomstwa, to ciągle jeszcze wielu pracodawców postrzega kobiety przez pryzmat ograniczeń związanych z realnym lub potencjalnym posiadaniem dzieci. To wciąż kobiety częściej są rodzicem, który bierze urlop lub zwolnienie w przypadku choroby dziecka, czy innej nagłej sytuacji – mówi Ewa Misiak, prezes firmy opiekuńczej People Care z grupy Work Service oraz Doradca ds. Prorodzinnych w zespole prezydenta Bronisława Komorowskiego.

- Aby zrobić kolejny krok w poprawie sytuacji kobiet, a szczególnie matek, na rynku pracy, potrzebne jest dostarczenie pracodawcom narzędzi i rozwiązań, które uświadomią, że pracownica, która ma dziecko nie musi generować problemów. Takie rozwiązania od lat sprawdzają się za granicą, a dzięki People Care dostępne są już także na polskim rynku. Są to specjalne programy dla przedsiębiorstw jak np. pakiety opieki nad dziećmi, które pracodawca może podarować pracownikom w formie benefitu, czy też pakiety medyczne , zapewniające domową opiekę pielęgniarską nad dzieckiem w sytuacji nagłego zachorowania. To także możliwość tworzenia przedszkoli przyzakładowych, czy klubów malucha. Takie rozwiązania eliminują realne problemy i w znacznym stopniu ułatwia ją łączenie pracy z opieką nad dziećmi. Są one dziś bardzo potrzebne zarówno pracującym mamom jak i przedsiębiorstwom, które chcą działać zgodnie z ideą work - life balance – dodaje Ewa Misiak.

* Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Millward Brown w terminie 15-18.05.2015 na próbie N=528 osób pracujących, przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych oraz bezrobotnych. Próbę dobrano z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1000