Wynagrodzenia pracowników biurowych

Wynagrodzenia pracowników biurowych

źródło: Materiały Prasowe

Wśród tych pierwszych pracowników co czwarty zarabiał 3 410 PLN brutto i więcej. Zatrudnieni na stanowisku referenta otrzymywali w ubiegłym roku przeciętnie wynagrodzenie miesięczne na poziomie 2 400 PLN brutto.

Spośród przeanalizowanej grupy zawodów najniższe zarobki oferowano fakturzystkom – 2 130 PLN. Co czwarta z nich zarabiała w 2014 roku niewiele więcej od minimalnej krajowej.

Osoby pracujące przy zapewnieniu sprawnego funkcjonowania biura, czyli pracownicy administracyjni otrzymywali najwyższe wynagrodzenie w województwie mazowieckim. Miesięcznie brutto zarabiali oni 3 000 PLN. Pensje na poziomie około 2 650 PLN oferowano w województwach: dolnośląskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. Natomiast o około 150 PLN mniej zarabiali pracownicy administracyjni w województwach: małopolskim, pomorskim oraz opolskim.

Niskie płace, nieco poniżej 2 200 PLN otrzymywali pracownicy biurowi ze świętokrzyskiego i lubelskiego. Najmniej natomiast miesięcznie oferowano w województwie podlaskim – 2 070 PLN oraz kujawsko-pomorskim 2 033 PLN.

Mateusz Rachucki, Wynagrodzenia.pl