Pod pojęciem osoby zniechęconej szukaniem pracy OECD rozumie taką, która chciałaby pracować, jednak nie jest aktywna zawodowo, gdyż ma przeświadczenie, że z różnych powodów i tak nie znalazłaby pracy.

Odsetek ludzi zniechęconych szukaniem pracy

Odsetek ludzi zniechęconych szukaniem pracy

źródło: Materiały Prasowe

Jak wynika z danych za 2013 rok, w Polsce osoby w wieku 15-64 lata zniechęcone nieskutecznym szukaniem pracy stanowiły 1,2% populacji. Wyższy odsetek widoczny był wśród Portugalczyków i Hiszpanów (po 1,7%) oraz Węgrów (1,9%). Średnia dla 24 krajów OECD wyniosła 0,4%. Najmniej zniechęceni nieskutecznym szukaniem pracy byli mieszkańcy Austrii, Czech, Danii, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Marta Kowalówka, Sedlak & Sedlak, wynagrodzenia.pl