Co piąta osoba zatrudniona w krajach OECD pracuje poniżej swoich kwalifikacji. Największy odsetek pracowników posiadających zbyt wysokie kwalifikacje jak na swoje stanowisko pracy występuje w Japonii (ponad 31%).

Na kolejnych miejscach uplasowała się Wielka Brytania, Australia i Irlandia, gdzie odsetek osób zatrudnionych poniżej kwalifikacji wyniósł odpowiednio 29,9%, 27,8% oraz 27,2%. W Polsce procent takich pracowników osiągnął w 2013 roku poziom 16,4%.

Zatrudnianie osób poniżej ich kwalifikacji może mieć negatywne skutki dla rynku pracy. Pracownicy, którzy nie mogą w pełni wykorzystać swoich umiejętności otrzymują na ogół niższe wynagrodzenie i są mniej zadowoleni z pracy, niż osoby wykonujące zajęcia odpowiadającą ich kwalifikacjom. Co więcej, wypychają z rynku pracy osoby gorzej wykształcone i niejednokrotnie utrudniają im znalezienie pracy.

Odsetek pracowników posiadających zbyt wysokie kwalifikacje niż wymagane na danym stanowisku pracy w krajach OECD* w 2013 roku (w %) / Media

*w analizie uwzględniono 23 na 34 kraje należące do organizacji OECD, Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie OECD

Maria Jodłowska, Sedlak & Sedlak