Rada Europy wydała Europejską Kartę Społeczną. Dokument ten określa płacę godziwą jako taką, która stanowi co najmniej 50 – 60% płacy średniej w danym państwie.

Sedlak & Sedlak

Sedlak & Sedlak

źródło: Inne

Światowa Organizacja Pracy (ILO) również uważa, że płaca minimalna, aby mogła być nazwana sprawiedliwą, musi wynosić co najmniej 50% przeciętnego wynagrodzenia. Najbardziej restrykcyjne podejście głosi Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Według niej płaca godziwa powinna być na poziomie 2/3 mediany zarobków w danym kraju, a 50% mediany płacy krajowej jest progiem ubóstwa.

Zgodnie z definicją stosowną przez Radę Europy i Światową Organizację Pracy płaca minimalna jest zarazem godziwą jedynie w dwóch z poniższych państw: w Słowenii i Luksemburgu. Stanowi ona kolejno 53,2% i 50,4% średniego wynagrodzenia w tych państwach.

Najniższy odsetek płacy minimalnej jako średniego wynagrodzenia, nie przekraczający 40%, notuje się w Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Hiszpanii, Słowacji, Estonii i Czechach.

Ewelina Jurczak
Wynagrodzenia.pl