Dziś zbiera się rząd. Ministrowie zajmą się między innymi zmianami w kodeksie pracy. W nowelizacji wprowadza się nowe zasady stosowania terminowych umów o pracę.

W jednej firmie maksymalny czas trwania takich umów - wraz z 3-miesięcznym okresem próbnym - nie będzie mógł przekroczyć 36 miesięcy. Po tym czasie będzie mogła być zawarta jedynie umowa na czas nieokreślony.

W porządku obrad jest też projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wprowadza on świadczenia rodzicielskie w wysokości 1 tysiąca złotych miesięcznie. Od 2016 roku mają je otrzymywać między innymi bezrobotni, studenci i rolnicy. Projekt jest realizacją zapowiedzi z expose premier Ewy Kopacz.

Rząd zajmie się też założeniami do projektu ustawy o polubownym rozstrzyganiu sporów konsumenckich. Ułatwiają one między innymi polubowne rozwiązywanie sporów między konsumentami i przedsiębiorcami. Kolejnym punktem posiedzenia jest projekt ustawy o administracji podatkowej. Chodzi w nim o wprowadzenie instytucji asystenta podatnika oraz centrów obsługi w urzędach skarbowych.