W najbliższy weekend (28/29 marca) zmieniamy czas z zimowego na letni i przestawiamy zegarki o godzinę do przodu.

W nocy z 28 na 29 marca 2015 roku (z soboty na niedzielę) nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Oznacza to, że w niedzielną noc należy przesunąć wskazówki zegara z godziny 2.00 na 3.00.

Zmiana czasu w ciągu roku ma w założeniu wpłynąć na bardziej efektywne wykorzystanie światła dziennego - ludzie są efektywni w porach, gdy jest najwięcej światła słonecznego. Ma ona również wpływać pozytywnie na stopień zużycia energii oraz poziom bezpieczeństwa na drogach.

Jednak krytycy zmienienia czasu podkreślają, że wywiera ona negatywny wpływ na zdrowie człowieka (depresje, zawały serca) i podkreślają duże koszty całej operacji.

Kolejna zmiana czasu – z letniego na zimowy – będzie miała miejsce w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października 2015 r. (ostatni weekend października).

Zmianę czasu w Polsce reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012–2016 (Dz.U. 2012 poz. 33).