Kolejne dwa miejsca z wynagrodzeniem powyżej 123 000USD zajął menedżer ds. programowania oraz ds. finansów. Następne miejsce z wynagrodzeniem 121 522 USD przypadło architektowi rozwiązań IT. Prawnicy przeciętnie zarabiali 120 424 USD, co pozwoliło im się zaklasyfikować na siódmym miejscy w rankingu. Powyżej 115 000 USD zarabiali: menedżer ds. analiz i menedżer IT. Ostatnie miejsce w rankingu zajął menadżer ds. podatków z zarobkami 114 966 USD.

Między pierwszym a drugim miejscem w rankingu widzimy dużą, prawie 38% różnicę. Natomiast na kolejnych pozycjach w rankingu obserwujemy już powolną tendencję spadkową z poziomu 131 000 USD do 114 000 USD. Warte zapamiętania jest też to, że wszystkie te stanowiska oferują wysokie zarobki, ale wymagają też dużego doświadczenia i wysokiego poziomu umiejętności zawodowych.

Mateusz Rachucki, wynagrodzenia.pl

Więcej informacji na stronie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2014