"W grupie zatrudnionych Polaków aż 56 proc. spodziewa się uzyskania podwyżki. Więcej niż co trzeci pracownik (36 proc.) uważa, że w najbliższych miesiącach jego wynagrodzenie nie ulegnie zmianie, a 4 proc. respondentów obawia się obniżenia swojej płacy" - napisano w raporcie.

W porównaniu do poprzednich dwóch lat, istotnie wzrosła liczba pracowników oczekujących wzrostu poziomu wynagrodzenia (+7 pkt. proc. w porównaniu do 2014 r.), a zmalała liczba oczekujących jego utrzymania. Obawiających się obniżenia dochodów było więcej niż rok temu, ale mniej niż w dwa lata temu.

Z raportu wynika, że 81 proc. firm nie planuje zmieniać poziomu zatrudnienia.

"Podczas, gdy co czwarty pracownik obawia się o swoje zatrudnienie, zdecydowana większość pracodawców (81 proc. firm) planuje utrzymać obecny poziom miejsc pracy. Stabilną kondycję firm w Polsce potwierdza także fakt, że 12 proc. firm zamierza zwiększyć poziom zatrudnienia w najbliższym kwartale – najwięcej w grupie dużych firm (31 proc.). Jedynie 6 proc. respondentów myśli o redukcji etatów. W porównaniu do dwóch poprzednich lat, sytuacja wśród pracodawców w Polsce jest bardzo podobna. Zauważalny jest brak istotnych różnic, jeśli chodzi o zwiększenie, utrzymanie czy zmniejszenie zatrudnienia" - napisano.

Autorzy badania podkreślili, że stabilnemu zatrudnieniu w polskich firmach odpowiada stabilny poziom wynagrodzeń.

"Zdecydowana większość firm (81 proc.) zamierza utrzymać aktualny poziom płac. Tylko 1 proc. przedstawicieli firm myśli o obniżce płac pracowników" - napisano.

"W porównaniu do ubiegłego roku polityka płacowa polskich przedsiębiorstw w tym roku uległa zmianie na plus. Biorąc pod uwagę 2014 rok, istotnie wzrósł odsetek pracodawców planujących zwiększenie poziomu wynagrodzeń – aż o 9 pkt. proc. To najwyższy odsetek w ciągu trzech ostatnich lat. Warto podkreślić, że firmy deklarujące wzrost płac, reagują na oczekiwania pracowników – w tym roku także liczba pracowników oczekujących podwyżki wynagrodzeń wzrosła (o 7 pkt. proc.)" - dodano w raporcie.

Badanie wskazuje, że utraty pracy nie boi się 66 proc. osób, a 28 proc. boi się utraty zatrudnienia.

"W porównaniu z poprzednią edycją badania, z sierpnia 2014 r., w 2015 r. zdecydowanie więcej dorosłych Polaków obawia się o swoje miejsce pracy (+12 pkt. proc.). Otrzymany wynik jest na podobnym poziomie, jak w 2013 r." - napisano.