Jerzy Siekiera, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Sejmu odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2023 r. Ze względu na wysoką inflację w debacie publicznej częściej niż zazwyczaj przewija się temat wysokości wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz wysokości kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej (s.c.). Warto zatem się przyjrzeć, co mówi o tym projekt ustawy budżetowej.