Dzisiejsze niezwykle szybko zmieniające się środowisko społeczno-gospodarcze stawia przed polskimi przedsiębiorcami wiele wyzwań. Jednak organizacje dojrzałe traktują sytuacje kryzysowe jako szansę biznesową. O skuteczności organizacji decyduje szereg czynników, takich jak wiedza i kompetencje zespołu, efektywnie zaplanowane procesy i struktura organizacji (w tym sama kultura organizacji) czy też odpowiednio dobrana strategia.

Dlatego coraz więcej firm prywatnych i instytucji państwowych wspiera swoich pracowników w ich rozwoju, oferując i współfinansując różnego rodzaju szkolenia i studia podyplomowe. Wśród profesjonalistów, szczególnie na szczeblu kadry zarządzającej, za najbardziej wartościowe uznaje się studia Master of Business Administration tzw. MBA oraz Executive MBA. Przedsiębiorcy mogą także wybrać taką filozofię rozwoju swojego biznesu, która będzie jednocześnie inwestycją w doskonalenie pracownika i firmy. Takie możliwości stwarza program szkoleniowo-doradczy Akademia Menadżera Innowacji.

MBA - rozwój pracownika

MBA to dwuletnie biznesowe studia podyplomowe przeznaczone dla kadry zarządzającej wyższego szczebla. Uczelnie w swojej ofercie posiadają studia o charakterze szerokoprofilowym jak i dopasowane do danej branży np. MBA HR, MBA IT, MBA dla kadry medycznej. W ramach nauki duży nacisk kładzie się na umiejętności praktyczne, a uczestnik zdobywa szeroką wiedzę w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, analizy finansowej oraz psychologii biznesu. Niewątpliwą zaletą jest również wymiana doświadczeń oraz networking w ramach grupy słuchaczy.

Program MBA skupiony jest na rozwoju jednostki, przedsiębiorstwo zaś osiąga korzyści w sposób pośredni, zyskując potencjalnie większą efektywność pracy i nowe kompetencje na danym stanowisku. Wzrost wartości pojedynczego pracownika może jednak nieść pewne zagrożenia w postaci np. ryzyka utraty wykwalifikowanego specjalisty, gdyż studia MBA często stanowią klucz do kariery międzynarodowej. Mogą też skutkować wzrostem oczekiwań w stosunku do pracodawcy.

Dzięki AMI - zyskuje i pracownik i przedsiębiorstwo

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który wspiera sektor małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, fundacje, spółki miejskie, instytuty naukowo-badawcze. Oczekiwanym rezultatem Akademii jest poprawa efektywności pracy i procesów oraz budowa zespołu specjalistów zarządzających innowacjami. AMI to fantastyczna propozycja dla przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami.

Biorąc udział w programie podmiot deleguje wybranych pracowników na szereg specjalistycznych szkoleń, dzięki którym możliwe jest zbudowanie zespołu, odpowiadającego za rozwój i wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie. Proces edukacyjny, czyli kompleksowy program wykładów i warsztatów, studia przypadków analizowane na podstawie doświadczeń polskich i zagranicznych firm trwa pół roku. To co istotne, to fakt, że równolegle prowadzona jest praca z wybranym doradcą, który pomoże wypracować skuteczny Plan Wdrożenia Zmiany w firmie. Uczestnicy AMI mogą skorzystać z nawet 120 godzin doradztwa, a przy tym uzyskać dofinansowanie ze środków UE na poziomie do 80%. Warto podkreślić, że wiedza uzyskana w programie zostaje zachowana wewnątrz organizacji, dzięki dostępowi do Bazy Wiedzy programu AMI. Jeszcze przed rozpoczęciem programu, w firmie przeprowadzane jest badanie innowacyjności metodą Innovation Health Check (IHC), a na zakończenie firma i pracownicy otrzymują certyfikat Akademii Menadżera Innowacji, poświadczający ukończenie programu.

Co wybrać ?

Decyzję, którą ścieżką rozwoju wybrać, podjąć musi każdy przedsiębiorca samodzielnie. Jeśli Twoja firma poszukuje sposobów na wdrożenie innowacji, zwiększenie konkurencyjności, poprawę efektywności pracy i wzrost rentowności warto zapisać się do programu AMI. Do 14 października trwa nabór do kolejnej, piątej już edycji tego programu.

ikona lupy />
fot. materiały prasowe
ikona lupy />
fot. materiały prasowe