Premier Francji Manuel Valls ogłosił przed parlamentem wprowadzenie mocą dekretu ustawy mającej pobudzić gospodarkę. Premier powołał się na artykuł 49-3 konstytucji, który pozwala uznać ustawę za przyjętą w pierwszym czytaniu z pominięciem głosowania.

Ustawa wprowadza szereg ułatwień mających poprawić stan francuskiej gospodarki. Ułatwia między innymi dostęp do kilku wolnych zawodów - notariuszy, komorników, adwokatów.

Upraszcza prawo budowlane, wydłuża czas pracy w sklepach. Wprowadza 12 zamiast pięciu niedziel handlowych. By poprawić konkurencyjność francuskiego transportu drogowego ustala objęcie płacą minimalną zagranicznych kierowców pracujących na terenie Francji wynoszącą obecnie 9,6 euro za godzinę.