Bezrobotni się starzeją. To następstwo starzenia się całego społeczeństwa - ocenia Czesława Ostrowska, radca generalny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Według danych ministerstwa od 2006 roku w Polsce przybyło prawie półtora miliona osób w wieku 60 lat i więcej. "To oznacza, że starzeją się również bezrobotni" - podkreśliła w Polskim Radiu 24 radca generalny ministerstwa. W ubiegłym roku jedyną grupą, w której wzrosło bezrobocie, były osoby w wieku 60 plus. Mimo tego wskaźnik zatrudnienia w tej grupie wzrósł o prawie 3 procent. To są obiecujące prognozy - ocenia ekspert.

Zdaniem Czesławy Ostrowskiej, jedną, choć niezbyt istotną przyczyną bezrobocia osób starszych może być wydłużenie wieku emerytalnego do 67 roku życia. Nie wszyscy pracodawcy rozumieją, że osoba starsza to cenny pracownik. "Nie wszyscy umieją także współpracować z osobami starszymi" - dodała.

Wychodząc na przeciw tym problemom, ministerstwo wprowadza program współfinansowany znacznymi środkami finansowymi przez Unię Europejską, nakierowany na aktywizację zawodową osób 50 plus. W nowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia i rynku pracy zapisane zostały także zachęty dla pracodawców, którzy będą zatrudniali właśnie osoby starsze.

Czesława Ostrowska podkreśla, że wprowadzone zostały rozwiązania, które powinny zachęcić pracodawców do zatrudniania osób w wieku 50 i 60 plus. Jeżeli pracodawca zatrudni taką osobę, dostanie z funduszu pracy refundację do 50 procent wynagrodzenia płacy minimalnej na 12 miesięcy w wypadku osób 50 plus, a na 24 miesiące w wypadku pracowników 60 plus.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje się także do wprowadzenia programu likwidacji wykluczenia cyfrowego dla osób starszych.