Wynagrodzenia osób ze stopniem doktora, zatrudnionych poza szkolnictwem, przeciętnie wyniosły 6 500 PLN, czyli były o 63% wyższe niż osób po doktoracie pracujących w edukacji i szkolnictwie wyższym.
Inne

Natomiast mediana wynagrodzeń brutto doktorów ogółem w 2014 roku wyniosła 4 900 zł – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak.

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2014 roku wzięły udział 2 172 osoby ze stopniem doktora, co stanowiło 2% badanej populacji. Mediana wynagrodzeń brutto doktorów w 2014 roku wyniosła 4 900 zł. Jednak co czwarta osoba z doktoratem zarabiała poniżej 3 500 zł.

Tabela 1. Wynagrodzenia doktorów w wybranych branżach (brutto w PLN) / Inne

Natomiast wynagrodzenie 25 proc. doktorów przekraczało 8 400 zł. Przeciętne wynagrodzenie doktora jest o 18% wyższe od mediany ogólnokrajowej, która wyniosła 4 150 zł.

Najwyższe pensje otrzymywali doktorzy zatrudnieni w przemyśle ciężkim oraz bankowości. Na trzecim miejscu znalazła się natomiast branża IT. Na drugim biegunie niezmiennie pozostawała kultura i sztuka – tam wynagrodzenie co drugiego doktora nie przekraczało 3 380 zł.

Poniżej mediany dla całego badania (bez podziału na poziom wykształcenia – 4 150 zł) zarabiali również doktorzy zatrudnieni w usługach dla ludności.

Sylwia Radzięta, Sedlak & Sedlak