Mediana płac w małych miastach, czyli do 25 tys. mieszkańców, wynosiła w 2014 roku 3 300 PLN brutto miesięcznie.
Wynagrodzenia w miastach różnej wielkości w 2014 roku (mediana w PLN) / Inne

W średnich miastach (20-100 tys. mieszkańców) wyniosła ona 3 500 PLN. W dużych miastach (100 tys. mieszkańców i więcej), przeciętnie pracownicy zarabiali 4 200 PLN, a w Warszawie 6 000 PLN brutto – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku.

Jedną z najlepiej opłacanych branż było IT. W dużych miastach co drugi pracownik firmy informatycznej zarabiał ponad 5 908 PLN brutto miesięcznie. To o 1 280 PLN mniej niż w Warszawie.

Wykres 2. Mediana wynagrodzeń kobiet i mężczyzn oraz luka płacowa w miastach różnej wielkości w 2014 roku (w PLN brutto) / Inne

Pracownicy budowlani w średnich miastach zarabiali miesięcznie 3 780 PLN. Mediana wynagrodzeń w usługach dla ludności wyniosła 2 600 PLN w małych miastach, a co czwarty pracownik zarabiał mniej niż 1 980 PLN.

Największa luka płacowa, czyli różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn, występuje w dużych miastach i wynosi 24%. Mężczyźni w dużych miastach zarobili 4 700 PLN, a kobiety 3 590 PLN. Natomiast w średnich i małych miastach luka płacowa wynosiła mniej bo 18 i 17 %.

Mateusz Rachucki

Wynagrodzenia.pl

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.