Wyniki ogólnoeuropejskiego sondażu opinii publicznej dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy po raz kolejny dostarczyły bardzo niepokojących wniosków.

Ponad 50 proc. zatrudnionych Europejczyków skarżyło się na występowanie stresu w swoim miejscu pracy. Co więcej, blisko 16 proc. zatrudnionych stwierdziło, że przypadki stresu w pracy zdarzały się bardzo często. Z kolei jedynie 3 proc. respondentów nie zaobserwowało przypadków stresu w swojej organizacji.

Najczęstszą przyczyną stresu związanego z pracą okazała się reorganizacja pracy lub niepewność zatrudnienia. Taką opinię zadeklarowało 72 proc. badanych Europejczyków. Jako kolejne przyczyny respondenci wskazywali przepracowanie i obciążenie pracą (66 proc.) oraz padanie ofiarą niedopuszczalnych zachowań, takich jak np. mobbing (59 proc.). Wszystkie te przyczyny mogą prowadzić do niebezpiecznych zjawisk, takich jak obniżenie efektywności pracowników, a nawet do wypalenia zawodowego.

Maria Jodłowska, Sedlak & Sedlak