Za pracę w niedzielę i święto pracownikom przysługuje dzień wolny. Jeśli pracodawca nie jest w stanie go udzielić, musi wypłacić podwładnemu dodatek do wynagrodzenia o ściśle określonej wysokości.

Niedziele i święta zasadniczo są dniami wolnymi od pracy, jednak w przewidzianych prawem przypadkach pracownik może zostać zobowiązany do wykonywania pracy także w tym czasie.

Kiedy praca w święta jest dozwolona

Zgodnie z Kodeksem pracy praca w niedziele i święta jest więc dozwolona:

  • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
  • przy niezbędnych remontach, w transporcie i w komunikacji, w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych, przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób oraz w rolnictwie i hodowli;
  • jeżeli praca zachodzi w ruchu ciągłym (nie może być wstrzymana, jak na przykład w elektrociepłowni);
  • przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w tym zwłaszcza zakładach świadczących usługi dla ludności, w gastronomii, w jednostkach gospodarki komunalnej, w rożnych placówkach służby zdrowia, w zakładach działających w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;
  • w przypadku osób zatrudnionych w systemie zmianowym bądź w systemie polegającym na wykonywaniu pracy wyłączenie w piątki, soboty, niedziele i święta.

Do pracy w dzień wolny można zmusić także osobę, który wykonuje prace zapewniające możliwość świadczenia wymienionych usług.

Kto dokładnie może pracować w sklepach w święta przeczytasz tutaj>>

Co dostaniesz za pracę w niedzielę i święta

Za pracę w niedziele i święto uznaje się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w danym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, ale sam pracodawca może w wewnątrzzakładowych przepisach firmy ustalić inne godziny.

>>>Czytaj także: Czy pracodawca może zmusić pracownika do pracy w sobotę

W zamian za pracę w niedzielę pracodawca musi pracownikowi zapewnić inny dzień wolny od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po tym dniu. Jeśli zatrudniony nie może wykorzystać dnia wolnego w tym czasie, przysługuje mu on nadal do końca okresu rozliczeniowego. Rekompensatę za pracę w święta stanowi także dzień wolny, który musi zostać udzielony w ciągu okresu rozliczeniowego.

I dopiero, gdy dzień wolny za pracującą niedzielę lub święto nie zostanie zwrócony do końca okresu rozliczeniowego, w zamian firma musi danej osobie wypłacić dodatek do wynagrodzenia.

A co, jeśli pracodawca oddaje dzień pracy, ujmując z dniówki przez kilka dni na przykład po dwie godziny - dowiesz się tutaj>>

Wysokość dodatku za pracę w niedzielę lub święto

Dodatek za pracę w niedzielę wynosi 100 proc. dodatku do wynagrodzenia, jak za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę. Dodatek przysługuje za każdą godzinę pracy w niedziele.

Podobnie w święto - pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 proc. za każdą godzinę pracy w święto.

W przypadku pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się zasady regulujące pracę w niedzielę.

Dodatku za pracę w niedziele i święta nie otrzymają natomiast pracownicy zatrudnieni w systemie pracy weekendowej, którzy pracują wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.