Inspekcja Pracy zaskoczy pracodawcę: kontroler wejdzie do firmy bez uprzedzenia

autor: Tomasz Zalewski18.12.2014, 07:32; Aktualizacja: 18.12.2014, 07:37
Praca, rynek pracy, człowiek, kontrola

Potrzebę podniesienia skuteczności działania inspekcji pracy widzą także posłowie rządzącej koalicji.źródło: ShutterStock

Kontroler wejdzie do firmy bez wcześniejszego uprzedzenia przedsiębiorcy o swojej wizycie i jej celu. Takie zmiany przygotowali posłowie.

wróć do artykułu

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję
Redakcja gazetaprawna.pl
Źródło:Dziennik Gazeta Prawna
Polub Gazetaprawna.pl

Polecane

Reklama

Komentarze (13)

 • MP(2014-12-19 15:54) Zgłoś naruszenie 10

  Nie wiem, o co ta burza, przecież wszyscy przediębiorcy przestrzegają prawa pracy. Zwłaszcza ci z Lewiatana.

  Odpowiedz
 • vox(2014-12-19 20:52) Zgłoś naruszenie 10

  Jednym słowem NARESZCIE

  Odpowiedz
 • Michał(2014-12-18 09:19) Zgłoś naruszenie 10

  "Zarzut wskazujący, iż ustawa utrudnia przeprowadzanie kontroli, a także obniża skuteczność i sprawność działań PIP, nie znajduje uzasadnienia" - hahahahahaha normalnie tarzam się teraz ze śmiechu. A jest to śmiech przez łzy. Rzecznicy prasowi to mają przesrane zadanie. Kłamać w żywe oczy ludziom, którzy ich o coś pytają. Ja bym nie mógł.

  Odpowiedz
 • psps(2014-12-18 12:37) Zgłoś naruszenie 10

  Wystarczy że właścicielem polskiej spółki jest obcokrajowiec i kicha z kontroli. Jak nie przyjedzie i nie wystawi pełnomocnika to nikt nic nie skontroluje. I taka to skuteczność polskich organów kontroli. A jak kontrola się zacznie to bez pełnomocnika nie może być kontynuowana bo w firmie nikt nic nie udostępni kontrolującym. Ministerstwo Gospodarki łże jak pies.

  Odpowiedz
 • jaro(2014-12-18 11:18) Zgłoś naruszenie 10

  TAK POWINO BYĆ ! BEZ ŻADNEJ INFORMACJI Z ZASKOCZENIA WTEDY WYJDZIE SZYDŁO Z WORKA ! POPIERAM.,

  Odpowiedz
 • gosc(2014-12-18 14:19) Zgłoś naruszenie 10

  smiechu warte te lewiatana zarzuty
  lol

  Odpowiedz
 • józef z arymatei(2014-12-18 15:29) Zgłoś naruszenie 00

  A co ma na ten temat do powiedzenia niedoszły doktor Goliszewski Marek i jego eksperci - wspólnicy pewnej kancelarii prawnej o zasięgu globalnym?

  Odpowiedz
 • Cogito(2014-12-18 15:47) Zgłoś naruszenie 00

  Komunistyczne państwo, zamiast obniżać koszty pracy nasila kontrole. Lewakom bardzo zależy na wzroście bezrobocia.

  Odpowiedz
 • Pralin(2014-12-18 19:10) Zgłoś naruszenie 00

  Te zmiany nie są konieczne - wystarczy należycie odczytywać obowiązujące obecnie przepisy prawne dotyczące inspekcji pracy. Już w 2006r. w dniu 23 lutego Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP przyjęła stanowisko w którym określiła iż przepisów rozdziału V ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczących ograniczeń w prowadzeniu kontroli nie stosuje się do kontroli PIP z uwagi na postanowienia ratyfikowanej przez RP ( art 12 i 16) Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu. 29.04.2010r. Rząd RP przyjął stanowisko, z którego wynika, że postanowienia tej Konwencji stosuje się do wszystkich bez wyjątku kontroli prowadzonych przez PIP. Sąd WSA w Krakowie w prawomocnym wyroku z dnia 11.03.2010 r. (sygn. akt III S.A./Kr 1002/09) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził m.in., że Państwowa Inspekcja Pracy nie została powołana do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, a tym samym brak jest podstaw prawnych do stosowania przez organy inspekcji pracy rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Do takiego samego wniosku doszedł również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 lipca 2011r. (I OSK 289/11). Sąd wskazał, że przedmiotem kontroli sprawowanej przez organy Państwowej Inspekcji Pracy nie jest prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, ale przestrzeganie przez przedsiębiorcę, będącym pracodawcą, przepisów prawa pracy. Prokurator Generalny w stanowisku z dnia 4.12.2014r. wyrażonym do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działąlnosci gospodarczej (druk sejmowy 3002) stwierdził, że "Z kolei Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania
  nadzoru kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad
  bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia
  i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie. Stanowi o tym art. 184 § l
  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
  z późn. zm.). Organizację i zakres działania Państwowej Inspekcji Pracy określa
  ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r.
  poz. 404, z późn. zm.), w której w art. l O ustawy sprecyzowano zadania Państwowej
  Inspekcji Pracy. Takim zadaniem jest m.in. kontrola legalności zatrudnienia. Zgodnie
  z normą zawartą w art. 21 ustawy postępowanie kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy
  ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy,
  w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
  dotyczących legalności zatrudnienia oraz udokumentowanie dokonanych ustaleń.
  Mając na uwadze kompetencje oraz ustalony zakres i rodzaj zadań Państwowej
  Inspekcji Pracy określone w ustawie, należy wskazać, że Państwowa Inspekcja Pracy
  nie została powołana i uprawniona do kontroli działalności gospodarczej
  przedsiębiorcy. Tym samym, w aktualnym stanie prawnym, nie jest uprawnione
  przyjęcie, aby organy inspekcji pracy mogły stosować przepisy ustawy

  o swobodzie działalności gospodarczej, a tym bardziej nie znajduje oparcia zarówno
  w systematyce i spójności prawa stanowienie wyłączeń w zakresie stosowania
  przepisów tej ustawy przez Państwową Inspekcję Pracy.
  Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że proponowana w projekcie
  nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej budzi wątpliwości co do
  konstytucyjnej poprawności. Zgodnie bowiem z normą zawartą wart. 7 Konstytucji RP
  organy władzy publicznej mogą powstać tylko na podstawie prawa, a normy prawne
  muszą określać ich kompetencje, zadania i tryb postępowania, wyznaczając tym
  samym granice ich aktywności. Organy te mogą działać tylko w tych granicach,
  a zatem tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego upoważnia.
  Proponowana w projekcie zmiana ustawy pozostaje wtęc w sprzeczności
  zarówno z generalną zasadą sprecyzowania zakresu władzy publicznej ustanowioną
  w art. 7 Konstytucji RP, jak i ingeruje w gwarancyjną funkcją przepisów
  kompetencyjnych oraz proceduralnych, których istnienie w systemie prawnym stanowi
  niezbędny warunek funkcjonowania państwa prawnego. Należy również wskazać,
  że Trybunał Konstytucyjny w swym orzecznictwie przyjmował konsekwentnie, iż brak
  stanowiska ustawodawcy w jakiejś sprawie, przejawiający się w braku lub nawet tylko
  nieprecyzyjności upoważnienia, musi być interpretowany jako nieudzielenie w danym
  zakresie kompetencji normodawczej. Upoważnienie nie może więc opierać
  się na domniemaniu objęcia swym zakresem materii w nim niewymieni onych.
  Reasumując, poddaję pod rozwagę przedstawione wyżej kwestie i zauważam,
  że proponowana inicjatywa legislacyjna budzi wątpliwości co do poprawności."

  Z powyższego wynika, że PIP nie powinien stosować ograniczeń z rozdziału V ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Czy w takim razie stosowanie przez PIP tej ustawy nie narusza prawa?

  Odpowiedz
 • Pralin(2014-12-18 19:59) Zgłoś naruszenie 00

  Te zmiany nie są konieczne - wystarczy należycie odczytywać obowiązujące obecnie przepisy prawne dotyczące inspekcji pracy. Już w 2006r. w dniu 23 lutego Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP przyjęła stanowisko w którym określiła iż przepisów rozdziału V ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczących ograniczeń w prowadzeniu kontroli nie stosuje się do kontroli PIP z uwagi na postanowienia ratyfikowanej przez RP ( art 12 i 16) Konwencji Nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu. 29.04.2010r. Rząd RP przyjął stanowisko, z którego wynika, że postanowienia tej Konwencji stosuje się do wszystkich bez wyjątku kontroli prowadzonych przez PIP. Sąd WSA w Krakowie w prawomocnym wyroku z dnia 11.03.2010 r. (sygn. akt III S.A./Kr 1002/09) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził m.in., że Państwowa Inspekcja Pracy nie została powołana do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, a tym samym brak jest podstaw prawnych do stosowania przez organy inspekcji pracy rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Do takiego samego wniosku doszedł również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 lipca 2011r. (I OSK 289/11). Sąd wskazał, że przedmiotem kontroli sprawowanej przez organy Państwowej Inspekcji Pracy nie jest prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, ale przestrzeganie przez przedsiębiorcę, będącym pracodawcą, przepisów prawa pracy. Prokurator Generalny w stanowisku z dnia 4.12.2014r. wyrażonym do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalnosci gospodarczej (druk sejmowy 3002) stwierdził, że "Z kolei Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania
  nadzoru kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad
  bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia
  i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie. Stanowi o tym art. 184 § l
  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
  z późn. zm.). Organizację i zakres działania Państwowej Inspekcji Pracy określa
  ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r.
  poz. 404, z późn. zm.), w której w art. l O ustawy sprecyzowano zadania Państwowej
  Inspekcji Pracy. Takim zadaniem jest m.in. kontrola legalności zatrudnienia. Zgodnie
  z normą zawartą w art. 21 ustawy postępowanie kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy
  ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy,
  w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
  dotyczących legalności zatrudnienia oraz udokumentowanie dokonanych ustaleń.
  Mając na uwadze kompetencje oraz ustalony zakres i rodzaj zadań Państwowej
  Inspekcji Pracy określone w ustawie, należy wskazać, że Państwowa Inspekcja Pracy
  nie została powołana i uprawniona do kontroli działalności gospodarczej
  przedsiębiorcy. Tym samym, w aktualnym stanie prawnym, nie jest uprawnione
  przyjęcie, aby organy inspekcji pracy mogły stosować przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a tym bardziej nie znajduje oparcia zarówno
  w systematyce i spójności prawa stanowienie wyłączeń w zakresie stosowania
  przepisów tej ustawy przez Państwową Inspekcję Pracy.
  Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że proponowana w projekcie
  nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej budzi wątpliwości co do
  konstytucyjnej poprawności. Zgodnie bowiem z normą zawartą wart. 7 Konstytucji RP
  organy władzy publicznej mogą powstać tylko na podstawie prawa, a normy prawne
  muszą określać ich kompetencje, zadania i tryb postępowania, wyznaczając tym
  samym granice ich aktywności. Organy te mogą działać tylko w tych granicach,
  a zatem tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego upoważnia.
  Proponowana w projekcie zmiana ustawy pozostaje więc w sprzeczności
  zarówno z generalną zasadą sprecyzowania zakresu władzy publicznej ustanowioną
  w art. 7 Konstytucji RP, jak i ingeruje w gwarancyjną funkcją przepisów
  kompetencyjnych oraz proceduralnych, których istnienie w systemie prawnym stanowi
  niezbędny warunek funkcjonowania państwa prawnego. Należy również wskazać,
  że Trybunał Konstytucyjny w swym orzecznictwie przyjmował konsekwentnie, iż brak
  stanowiska ustawodawcy w jakiejś sprawie, przejawiający się w braku lub nawet tylko
  nieprecyzyjności upoważnienia, musi być interpretowany jako nieudzielenie w danym
  zakresie kompetencji normodawczej. Upoważnienie nie może więc opierać
  się na domniemaniu objęcia swym zakresem materii w nim niewymienionych.
  Reasumując, poddaję pod rozwagę przedstawione wyżej kwestie i zauważam,
  że proponowana inicjatywa legislacyjna budzi wątpliwości co do poprawności."

  Z powyższego wynika, że PIP nie powinien stosować ograniczeń z rozdziału V ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Czy w takim razie stosowanie przez PIP tej ustawy nie narusza prawa?

  Odpowiedz
 • on(2015-01-26 17:22) Zgłoś naruszenie 00

  Dzisiaj chciałam zgłosić nielegalne zatrudnienie, dzwonie do inspekcji : czy zatrudnienie dotyczy Pani, pada pytanie. Nie, bliskiej osoby- odpowiadam. To może sama zgłosić- stwierdza PAN z inspekcji. Brawo!, jeśli tak działają tego typu instytucje, to wcale nie dziwi mnie fakt poszanowania praw pracownika ze strony pracodawcy. Są bezkarni na każdym kroku.

  Odpowiedz
 • ad pralin(2014-12-19 09:45) Zgłoś naruszenie 01

  Pralin - najpierw zapoznaj się z stanem faktycznym przedstawionym w wyrokach, które powołujesz, potem trochę się doucz nt. wykładni, pozbieraj myśli, to może następnym razem coś logicznego wystrugasz. Na razie napisałeś słowotok nasycony błędami logicznymi. Dla niezorientowanych w tematyce ma to być pozór twojego profesjonalizmu.

  Odpowiedz
 • frank256(2017-10-05 16:14) Zgłoś naruszenie 00

  Och, jak dobrze, że ja nie muszę się o taką kontrolę martwić. Sprawy papierkowe mojej firmy są w dobrych rękach Pana Daniela Kaparuka. Jest to osoba doświadczona i rzetelna, która zna się na kontrolach nie tylko PIP-u, ale także ZUS-u. Wiem, że mogę liczyć na wsparcie z jego strony.

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane