Funkcjonariusz Służby Celnej czasowo niezdolny do służby otrzyma pensję obniżoną o 20 proc. Pełne uposażenie w czasie zwolnienia lekarskiego dostanie tylko osoba, której choroba będzie mieć związek z pracą.
Od 1 kwietnia 2015 r. chorzy celnicy będą otrzymywać 80 proc. uposażenia. Podstawę do ustalenia obniżonego chorobowego w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim będzie stanowiła m.in. kwota uposażenia zasadniczego zwiększona o dodatek za wieloletnią służbę. Podobnie jak w przypadku innych służb mundurowych chory z automatu otrzyma obniżoną wypłatę. Wyrównanie będzie mu przysługiwało tylko wówczas, gdy udowodni, że jego niezdolność do pracy ma związek ze służbą.
Podstawą do wypłaty chorobowego będzie zwolnienie lekarskie. Inaczej będzie w przypadku, kiedy funkcjonariusz będzie musiał osobiście sprawować opiekę nad dzieckiem do 8 lat. W takiej sytuacji rodzic będzie składać oświadczenie, które będzie musiał dostarczyć przełożonemu w ciągu 7 dni.
Ustawa wprowadza także zasadę, że zwolnienia lekarskie będą kontrolowane przez lekarzy orzeczników podległych MSW. Jeżeli się okaże, że celnik powinien wrócić do pracy wcześniej, to za ten okres zwolnienia lekarskiego straci prawo do chorobowego. Świadczenie to nie będzie także wypłacane w przypadku przedstawienia nieprawdziwego oświadczenia dotyczącego np. zamknięcia przedszkola, do którego uczęszcza dziecko funkcjonariusza.
Etap legislacyjny
Ustawa uchwalona przez Sejm