Po wejściu w życie zmian celnicy przebywający na zwolnieniu lekarskim będą otrzymywać 80 proc. swojej pensji. Podstawą do wypłaty obniżonego uposażenia będzie zwolnienie lekarskie. Obniżone o 20 proc. pensję otrzymają także ci funkcjonariusze, którzy będą opiekować się chorym dzieckiem do 14. roku życia. Także w tym przypadku osoba uprawniona do wypłaty będzie musiała dostarczyć zwolnienie na tzw. opiekę.

Funkcjonariusz otrzyma też 80 proc. uposażenia, jeśli w czasie nieobecności w pracy będzie się osobiście zajmować dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat. Taka sytuacja może mieć miejsce w czasie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko celnika, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą.

Celnik otrzyma pełne uposażenie w czasie czasowej niezdolności do służby, jeśli będzie ona efektem wypadku na służbie. Obniżenia wypłaty unikną także przebywające na zwolnieniu funkcjonariuszki, o ile ich choroba przypadnie w czasie ciąży. Na ulgowe traktowanie mogą także liczyć osoby, jeśli ich absencja w pracy jest efektem napadu, do którego doszło w trakcie wykonywania obowiązków. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia 2015 r.

Etap legislacyjny

Ustawa uchwalona przez Senat