Polacy są zdania, że zawodowi wojskowi powinni zarabiać średnio 5 826 PLN - wynika z badań CBOS. W rzeczywistości uposażenie zasadnicze w korpusie oficerów zasadniczych zaczyna się od 4 520 PLN brutto (major), a kończy na poziomie 14 900 PLN brutto (generał na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego WP).

To jednak nie wszystko. Wojskowi, oprócz uposażenia podstawowego dostają wiele dodatków i innych świadczeń pieniężnych. Do tego żołnierze nie są objęci powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych, więc od ich wynagrodzeń nie są odprowadzane składki na ZUS. Ile zatem tak naprawdę zarabiają żołnierze?

Wyższy stopień – wyższe wynagrodzenie

Najniższe wynagrodzenie podstawowe otrzymują żołnierze korpusu szeregowych - szeregowi otrzymują 2 500 PLN, a starsi szeregowi o 50 PLN więcej. Wraz z kolejnymi stopniami pensja podstawowa wojskowych rośnie. W korpusie podoficerów zawodowych, żołnierze otrzymują od 2 940 do 3 600 PLN uposażenia zasadniczego. Dopiero w korpusie oficerów zawodowych, wynagrodzenia podstawowe są wyższe niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które za rok 2013 wyniosło 3 650 PLN brutto. Płace zasadnicze od szarży podporucznika wzwyż zaczynają się od 3 800 PLN. Od generała broni na stanowisku dowódcy korpusu pensje podstawowe przekraczają już 10 tys. PLN. Najwyższe uposażenie zasadnicze otrzymuje Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – niemal 15 tys. PLN.

Zarobki w wojsku - z dodatkami, bez potrąceń na ZUS

Powyżej zaprezentowane dane to jednak tylko uposażenie zasadnicze, które nie uwzględnia dodatkowych składników wynagradzania żołnierzy. Ile więc w rzeczywistości zarabiają wojskowi? Jak wynika z danych GUS-u, przeciętne miesięczne wynagrodzenie żołnierzy zawodowych w 2013 roku wynosiło 4 247 PLN brutto. To o 128 PLN więcej niż w 2012 roku i aż 1 018 PLN więcej niż w 2005 roku. Co nie jest zaskoczeniem, najmniej zarabiali szeregowi, a najwięcej generałowie. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie tych pierwszych wynosiło 3 154 PLN, a tych drugich 14 294 PLN brutto.

Różnica w przeciętnych zarobkach najwyższych i najniższych stopniem żołnierzy wynosiła zatem 11 140 PLN. Co więcej, we wszystkich korpusach przeciętne wynagrodzenie rosło na przestrzeni ostatnich lat. Należy również pamiętać, że żołnierze nie są objęci powszechnym ubezpieczeniem społecznym. Oznacza to, że od ich wynagrodzeń nie są odprowadzane składki emerytalne, rentowe i chorobowe. Żołnierze znajdują się więc w korzystniejszej sytuacji niż inni pracownicy, gdyż ich wynagrodzenie „na rękę” jest wyższe, niż w sytuacji gdyby te składki były opłacane. Dla przykładu, zakładając, że żołnierz zarabia 4 247 PLN brutto, „do ręki” dostanie 3 496 PLN. Natomiast w przypadku zwyczajnego pracownika objętego powszechnym ubezpieczeniem społecznym, którego wynagrodzenie brutto wynosi tyle samo, co wspomnianego w przykładzie żołnierza, pensja netto będzie wynosiła 3 025 PLN, czyli 470 PLN mniej niż wojskowego.