Od przyszłego roku wzrośnie dodatek za długoletnią służbę wojskową. Na skutek nowych rozwiązań zyskają podoficerowie i oficerowie. Takie zmiany wprowadza rozporządzenie ministra obrony narodowej z 10 listopada 2014 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. poz. 1618), które zostało właśnie opublikowane w Dzienniku Ustaw.
Zgodnie z nim będzie obowiązywać zasada podwyższania dodatku o 1 proc. kwoty należnego żołnierzowi uposażenia zasadniczego za każdy następny rok służby pełnionej powyżej 15 lat. Będzie on wzrastał maksymalnie do 35 proc., czyli o 5 proc. więcej niż obecnie. Pełną wysokość dodatku żołnierz otrzyma po 35 latach służby.
– Na nowych regulacjach skorzysta większość żołnierzy z wysługą od 16 do 35 lat służby wojskowej, czyli w sumie ok. 30 tys. osób. Kwota niezbędna do zagwarantowania tego rozwiązania, ok. 39 mln zł rocznie, została wygospodarowana w wyniku przekształceń wewnętrznych struktury kadry zawodowej, tj. wskutek zmniejszenia liczby oficerów przy jednoczesnym zwiększeniu liczby szeregowych – wyjaśnia płk Jacek Sońta, rzecznik prasowy ministra obrony narodowej.
Resort przekonuje, że dzięki korzystnej zmianie dodatku stażowego żołnierze będą dłużej służyć w armii.
– Takie rozwiązanie pozwoli zatrzymać w wojsku specjalistów dysponujących specjalistycznym wykształceniem i umiejętnościami nabytymi często podczas misji zagranicznych, kursów, szkoleń i studiów – przekonuje płk Marian Babuśka, przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych.
Niestety rozporządzenie nie zwiększa gratyfikacji dla szeregowych. Zakłada pozostawienie dotychczasowych zasad przyznawania dodatku za długoletnią służbę wojskową dla posiadających staż czynnej służby wojskowej w wymiarze do 15 lat, czyli m.in. dla wszystkich szeregowych, którzy na kontrakcie służą w armii do 12 lat. Obecnie dodatek ten wynosi 300 zł. Ta kwota została przyzna wszystkim żołnierzom w skutek podwyżek dla mundurowych od 1 lipca 2012 r. Ponadto dowódcy jednostek wojskowych w okresie do trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia będą musieli wydać decyzje przyznające dodatek za długoletnią służbę wojskową według nowych stawek. Z uwagi, że rozporządzenie zacznie obowiązywać od 4 grudnia 2014 r., to najpóźniej z początkiem marca 2015 r. wszyscy mundurowi objęci zmianami powinni mieć wypłacane wyższe uposażenie z tego tytułu.