Jeśli w ciągu 30 dni od zakończenia zatrudnienia w jednej firmie podwładny rozpocznie pracę w innej, nie będzie podlegał wstępnym badaniom lekarskim. Wystarczy, że przedstawi aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy u byłego pracodawcy, a ten nowy potwierdzi, że warunki panujące w jego firmie są zbieżne z tymi wskazanymi przez poprzedniego zatrudniającego.
Taką zmianę zakłada ustawa z 23 października 2014 r. o ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej, którą na ostatnim posiedzeniu uchwalił Senat. W związku z wprowadzonymi poprawkami przepisy te ponownie trafią do Sejmu. Jedna z nich dotyczy rozwiązań zmieniających kodeks pracy. Senatorowie zaproponowali, aby w k.p. pojawiło się wyraźne potwierdzenie, że wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie zatrudnionych przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. O tym, czy takie rozwiązanie trafi do kodeksu, zdecydują teraz posłowie.
Nowe przepisy, choć zostały pozytywnie ocenione przez partnerów społecznych, mogą jednak wywoływać pewne wątpliwości. Wskazują na nie związki zawodowe.
– To pracodawca ma oceniać, czy warunki pracy w jego firmie są zbieżne z tymi panującymi w poprzednim miejscu zatrudnienia pracownika. Aby oszczędzić na kolejnych badaniach może on uznawać takie podobieństwo, nawet jeśli specyfika pracy w obu zakładach się różni – uważa Marzena Flis, pełnomocnik ds. bhp komisji krajowej NSZZ „Solidarność”.
Z punktu widzenia obu stron stosunku pracy istotne jest także to, że po nowelizacji k.p. w zakresie badań zmieni się także rozporządzenie z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 ze zm.). Będzie musiało ono wskazywać zakres informacji objętych skierowaniem na badania lekarskie i orzeczeniem lekarskim. Powinno też uwzględniać to, że po zmianach możliwe ma być porównywanie warunków panujących w różnych firmach na potrzeby ustalenia, czy badania wstępne są konieczne, czy też wystarczą te przeprowadzone u poprzedniego pracodawcy.
Etap legislacyjny
Ustawa przyjęta przez Senat wraca do Sejmu