Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie w maju br. nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Bezrobotni mówią, że nie widzą żadnych zmian na lepsze.

Nie sprawdza się reforma urzędów pracy.

Zgodnie z nowelizacją w miejsce doradcy zawodowego i pośrednika pracy wprowadzono doradcę klienta. Problem w tym, że na jednego takiego doradcę przypada kilkaset osób - przyznaje w rozmowie z IAR Aleksander Kornatowski - wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. W Niemczech czy w Anglii na jednego doradcę przypada kilkadziesiąt osób.
Na przykład w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Sączu jeden doradca ma pod swoją opieką aż 600 osób. Wicedyrektor Teresa Klimek przyznaje, że to za duża liczba, ale bezradnie rozkłada ręce. Jak tłumaczy, ze względu na ograniczenia finansowe nie ma możliwości, aby zatrudnić nowych pracowników a poszukujących pracy przybywa. W sądeckim urzędzie zarejestrowanych jest ponad 10 tysięcy osób, a w ciągu miesiąca pojawia się około 500 ofert pracy. Większość z nich dotyczy zatrudnienia w branżach handlowych.


Zgodnie z nowelizacją bezrobotni podzieleni zostali na 3 grupy. W pierwszej są osoby będące najbliżej rynku pracy, które są w stanie przy niewielkiej pomocy urzędu same znaleźć zatrudnienie. W drugiej osoby lekko oddalone od rynku pracy, potrzebujące przekwalifikowania czy szkolenia. W trzeciej natomiast są długotrwale bezrobotni, często z pogranicza wykluczenia bądź wykluczone społecznie. Osoby z drugiej i trzeciej grupy są właśnie pod opieką doradcy klienta.

Bezrobotni skarżą się także na występujące błędy w ich profilowaniu. Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Aleksander Kornatowski nie wyklucza, że może to być wina systemu komputerowego, który jest na bieżąco udoskonalany. Dodaje, że praktycznie nowe rozwiązania wprowadzane są od 5 miesięcy i tak naprawdę zapisy nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia dopiero zaczynają wchodzić w życie. Za wcześnie jest więc na ocenę czy reforma zdaje egzamin czy też nie - uważa rozmówca IAR.

Ministerstwo pracy prowadzi monitoring działania urzędów i jest otwarte na ewentualne poprawki do reformy.