Analizując ostatnie lata, można dostrzec pewną prawidłowość. Kwartał II w każdym badanym roku począwszy od 2011 charakteryzował się największą liczbą chętnych do zmiany pracy.

W kolejnych kwartałach liczba ta spadała. Przykładowo w 2011 roku w II kwartale zanotowano 470 tys. osób deklarujących chęć zmiany pracy, a w IV kwartale liczba ta spadła o 26 tys. do poziomu 444 tys. Podobnie było w 2013 roku: w II kwartale liczba pracujących, którzy chcieli zmienić pracę wyniosła 390, a w ostatnim kwartale spadła do 359 tys.

Autor: Maria Jodłowska, Sedlak & Sedlak

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.