Najlepiej wynagradzane 25% osób z doktoratem zarabiało miesięcznie przynajmniej 8 300 PLN brutto miesięcznie. Z kolei wynagrodzenia najniżej opłacanych doktorów nie przekraczały 3 488 PLN brutto miesięcznie. Mediana wynagrodzeń ogółu osób biorących udział w badaniu wyniosła 4 050 PLN brutto miesięcznie.

Jak doktorzy wypadają na tle osób z wykształceniem wyższym? Okazuje się, że zarabiali w 2013 roku mniej od osób posiadających tytuł magistra inżyniera, ale więcej od osób, które mogły pochwalić się dyplomem magisterskim.

Najwięcej zarabiali doktorzy specjalizujący się w informatyce, ekonomii, finansach i zarządzaniu oraz w naukach technicznych. Najniższe wynagrodzenia, poniżej mediany dla ogółu osób z doktoratem, otrzymywali m.in. doktorzy nauk pedagogicznych, humanistycznych i społecznych, rolniczych i weterynaryjnych.

autor: Patrycja Tryka

wynagrodzenia.pl