Przeciętne wynagrodzenie osób z tytułem doktora wyniosło w 2013 roku 4 800 PLN brutto miesięcznie – wynika z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013 firmy Sedlak & Sedlak. Oznacza to, że przeciętne zarobki doktorów były o ponad 18% wyższe niż przeciętne zarobki ogółu badanych.

Najlepiej wynagradzane 25% osób z doktoratem zarabiało miesięcznie przynajmniej 8 300 PLN brutto miesięcznie. Z kolei wynagrodzenia najniżej opłacanych doktorów nie przekraczały 3 488 PLN brutto miesięcznie. Mediana wynagrodzeń ogółu osób biorących udział w badaniu wyniosła 4 050 PLN brutto miesięcznie.

Wykres 1. Porównanie wynagrodzeń całkowitych brutto doktorów oraz absolwentów studiów wyższych magisterskich lub inżynierskich (w PLN) / GazetaPrawna.pl

Jak doktorzy wypadają na tle osób z wykształceniem wyższym? Okazuje się, że zarabiali w 2013 roku mniej od osób posiadających tytuł magistra inżyniera, ale więcej od osób, które mogły pochwalić się dyplomem magisterskim.

Reklama
Tabela 1. Wynagrodzenia całkowite brutto doktorów o różnych specjalnościach (w PLN) / GazetaPrawna.pl

Najwięcej zarabiali doktorzy specjalizujący się w informatyce, ekonomii, finansach i zarządzaniu oraz w naukach technicznych. Najniższe wynagrodzenia, poniżej mediany dla ogółu osób z doktoratem, otrzymywali m.in. doktorzy nauk pedagogicznych, humanistycznych i społecznych, rolniczych i weterynaryjnych.

autor: Patrycja Tryka

wynagrodzenia.pl