Według GUS przeciętne zarobki w sektorze prywatnym wyniosły w pierwszym półroczu 3 572 PLN, natomiast w sektorze publicznym - 4 371 PLN. Niemal we wszystkich sekcjach gospodarki lepiej zarabiali zatrudnieni „na państwowym”.

W rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie sektor publiczny płacił o prawie 70 proc. więcej niż sektor prywatny.

Natomiast w sektorze prywatnym lepiej zarabiali zatrudnieni w IT, działalności naukowej i technicznej, czy energetyce.

Sylwia Radzięta, Sedlak & Sedlak