Wszystko wskazuje, że pracodawcy nadal nie będą musieli potwierdzać na piśmie warunków zatrudnienia jeszcze przed dopuszczeniem danej osoby do pracy. Sejmowa komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach zarekomendowała odrzucenie poselskiego projektu nowelizacji kodeksu pracy, który zakłada wprowadzenie takiego obowiązku.
Projekt zgłoszony przez posłów klubu PiS przewiduje, że jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien przed dopuszczeniem zatrudnionego do pracy potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju oraz warunków.
Obecnie firma musi dopełnić taki obowiązek najpóźniej pierwszego dnia pracy. Nieuczciwi przedsiębiorcy wykorzystują ten przepis do zatrudniania na czarno – w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy twierdzą, że osoba wykonująca obowiązki bez umowy jest w pracy pierwszy dzień i firma do końca dnia podpisze z nią umowę. To sposób na unikanie opodatkowania wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, a także obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.