Dla większości pracujących Polaków podstawowym źródłem dochodów jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz umów o dzieło lub zleceń dominuje jedynie wśród najmłodszych ankietowanych. Zarobkowanie na podstawie kontraktów cywilnoprawnych jest też częstsze wśród mieszkańców miast liczących co najmniej 500 tys. ludności i respondentów najsłabiej wykształconych. Kobiety, osoby w średnim wieku (od 35 do 54 lat) oraz badani mający wyższe wykształcenie raczej utrzymują się z pracy na podstawie umowy na czas nieokreślony. Starszy wiek pracującego sprzyja prowadzeniu własnego gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej poza rolnictwem.

Dla 91 proc. aktywnych zawodowo wskazana forma zatrudnienia jest jedynym sposobem zarobkowania. Tylko co jedenasty respondent z tej grupy obok głównego źródła dochodów podał też inne, mające odmienną formę prawną i mniejszy wpływ na ogólną wysokość zarobków. Zarobki z różnych źródeł są częstsze wśród osób utrzymujących się z pracy na czarno oraz prowadzących własną firmę.

Polacy pracujący zarobkowo są na ogół zadowoleni ze swojej pracy i w najbliższym czasie nie zamierzają jej zmieniać.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 19-25 sierpnia 2014 roku na liczącej 980 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.