W piątek odbyło się spotkanie m.in. szefa policyjnych związkowców z kierownictwem MSWiA, na którym związkowcy rozmawiali o realizacji ostatnich postulatów zawartych w porozumieniu z 8 listopada 2018 roku. które zakończyło protesty służb mundurowych podległych MSWiA.

Związkowcy chcieli kontynuacji programu modernizacji służb mundurowych i związanego z tym wzrostu uposażeń i - w razie niepowodzenia rozmów - byli gotowi na przedstawienie ultimatum - albo modernizacja i podwyżki, albo protest.

"Doszliśmy do porozumienia w kwestii tych ostatnich dwóch postulatów, czyli ustawy modernizacyjnej i wzrostu uposażeń z tym związanych oraz uprawnień emertytalnych dla pracujących przed wstąpieniem do służb w sektorze cywilnym, tzw. art. 15a" - powiedział PAP szef policyjnych związkowców Rafał Jankowski.

Reklama

Dodał, że w przyszłym tygodniu odbędzie się kolejne - najprawdopodobniej finalne - spotkanie związkowców z kierownictwem resortu. "Po tym spotkaniu będziemy znali więcej szczegółów. Niemniej jednak dobiliśmy do brzegu z tym, na co czekaliśmy długo, nawet powiem zbyt długo" - powiedział Jankowski.

W porozumieniu z 8 listopada 2018 roku zawarto szereg zobowiązań, m.in. zapis dotyczący tego, że przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 "ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń".

"Brak wyraźnych deklaracji rządu w sprawie realizacji programu zagwarantowanego porozumieniem sprzed 3 lat oraz rosnące wśród policjantów zniecierpliwienie spowodowały, że szef NSZZ Policjantów (Rafał Jankowski - PAP) postawi ministrowi ultimatum – albo od przyszłego roku ruszy program wraz z podwyżkami dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, albo dojdzie do powtórki protestu z roku 2018" - poinformowało w środę biuro prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Związkowcy zaznaczyli, że "z konsultacji przeprowadzonych wewnątrz NSZZ Policjantów wynika, że jeśli piątkowe spotkanie nie przyniesie jednoznacznej odpowiedzi w sprawie Programu Rozwoju, NSZZ Policjantów uzna to za naruszenie zapisów porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. i w trybie pilnym podejmie decyzje uruchamiające akcję protestacyjną" - wskazano w komunikacie NSZZ Policjantów.

Porozumienie pomiędzy stroną społeczną a MSWiA w listopadzie 2018 roku podpisali szefowie: NSZZ Policjantów, NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, NSZZ Pracowników Pożarnictwa, Związek Zawodowy Strażaków "Florian", Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ "Solidarność" oraz ówczesny szef MSWiA Joachim Brudziński.