Połowa osób zatrudnionych w miejscowościach o liczbie mieszkańców do 100 tysięcy zarabiała w 2013 roku mniej niż 3 450 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak. Dla porównania: w dużych miastach powyżej 100 tys. mieszkańców mediana wynagrodzeń była o ponad 1 000 PLN wyższa.

Najlepiej wynagradzani pracownicy w małych miejscowościach otrzymywali przynajmniej 5 250 PLN. Z kolei 25% najlepiej zarabiających w większych ośrodkach mogło liczyć na miesięczną pensję w wysokości co najmniej 7 500 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite brutto w małych (do 100 tys. mieszkańców) i dużych (powyżej 100 tys.) miejscowościach w 2013 roku (w PLN) / Media
Wynagrodzenia całkowite brutto w wybranych miejscowościach o zaludnieniu nieprzekraczającym 100 tys. mieszkańców w 2013 roku (w PLN, miasta powiatowe wytłuszczono) / Media

W tabeli 1. przedstawiono dane o wynagrodzeniach w wybranych miejscowościach o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 100 tys. Wytłuszczoną czcionką wyróżniono nazwy miast powiatowych. Spośród uwzględnionych miejscowości, najwyższą medianę zarobków uzyskano w Zabierzowie (6 080 PLN). Mediany przekraczające 5 000 PLN odnotowano też w Ożarowie Mazowieckim (5 700 PLN) i Tarnowie Podgórnym (5 500 PLN).

Przeciętne zarobki poniżej 3 000 PLN zanotowano przykładowo w Ełku (2 500 PLN), Przemyślu (2 600 PLN), Grudziądzu (2 780 PLN) i Ostrzeszowie (2 800 PLN). Jedna czwarta pracowników w Grudziądzu, która zarabiała najmniej, otrzymywała pensje poniżej 2 000 PLN.

Barbara Kotowicz