Radosław Zyzik, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Seniorzy na rynku pracy nie mają łatwo. Jedną z przyczyn jest nieprawdziwy obraz starszego pracownika kreślony przez funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy. Obok zmian instytucjonalnych należy więc zidentyfikować i usuwać behawioralne przeszkody obniżające aktywność seniorów. Na decyzje i zachowania pracowników i pracodawców nie wpływają jedynie regulacje, ale cały szereg norm społecznych.