- Każde przestępstwo popełnione przez funkcjonariusza publicznego to o jedno za dużo - mówi Andrzej Szary, wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów

Andrzej Szary, wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów
W 2020 r. zarzucono 269 policjantom popełnienie 622 przestępstw. Policja ma problem z przestępczością wśród funkcjonariuszy?
Uważam, że nie. Oczywiście każde przestępstwo popełnione przez funkcjonariusza publicznego to o jedno za dużo. Proszę jednak zauważyć, że w naszej formacji pracuje obecnie ok. 100 tys. funkcjonariuszy. Jesteśmy największą grupą, do której zadań należy dbanie o bezpieczeństwo ludzi, ochrona ich życia i zdrowia, wykrywanie i ściganie przestępców oraz zapewnienie porządku publicznego. Z uwagi tak na liczebność, jak i specyfikę naszej pracy mogą zdarzać się nieprawidłowości. W każdej grupie są czarne owce. Policja nie jest wyjątkiem.
Zwracam jednak uwagę, że te dane nie mówią nam wszystkiego. Najważniejsze jest bowiem to, czy te zarzuty utrzymały się w sądzie. Wiele spraw z powodu braku dowodów nie kończy się wyrokami skazującymi. Jako związkowiec kilka razy byłem zaangażowany w postępowania, które kończyły się umorzeniem. Podam przykład. Jakiś czas temu głośna była sprawa policjantów, którzy mieli wykradać dane z systemu policyjnego. Wyglądało poważnie. Zarzuty zostały postawione. Po ponad roku sprawa została jednak umorzona.
Jakiego rodzaju zarzuty pojawiają się najczęściej?
Z reguły chodzi o przestępstwa z art. 231 kodeksu karnego, czyli przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. Zdarzają się też przypadki naruszenia nietykalności cielesnej.
Jak policja próbuje przeciwdziałać łamaniu prawa przez funkcjonariuszy?
Uważam, że kluczowy jest dobór do naszej formacji. Obecnie przyjęcie kandydata do służby następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, które składa się z kilku etapów, w tym m.in. testu psychologicznego i testu wiedzy oraz sprawdzenia zdolności fizycznej do służby. Kryteria powinny być możliwie najostrzejsze. Martwi mnie, że idziemy niestety w odwrotnym kierunku. Obniżamy wymagania dotyczące m.in. wiedzy i sprawności, a to może doprowadzić do zwiększenia liczby niewłaściwych zachowań wśród policjantów w przyszłości. ©℗
Przestępczość wśród policjantów na stałym poziomie
Rozmawiała Paulina Szewioła