Spośród urzędników zatrudnionych w kancelariach najwyższe średnie wynagrodzenie otrzymywali zatrudnieni w Kancelarii Prezydenta RP. W 2013 roku ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 9 205 PLN
i w porównaniu z rokiem 2012 było o 5% niższe.

Z kolei najliczniejszy zespół pracował przy wspieraniu polskich posłów: przeciętna liczba pracujących w Kancelarii Sejmu wyniosła 1 206 osób, a średnia płaca była równa 8 183 PLN. Także w tym urzędzie płace w ubiegłym roku spadły – średnio o 1,5% w stosunku do 2012 roku.

Dominik Dębowski, Sedlak & Sedlak