Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa i Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna i Siły Zbrojne RP w ramach realizacji zadań ustawowych korzystają z pomocy zwierząt. W zależności od specyfiki poszczególnych formacji czworonogi są pomocne przy działaniach związanych z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego oraz działaniach wykrywczych czy kontrterrorystycznych, a w przypadku koni – także do celów reprezentacyjnych. Jednak w polskim systemie prawnym brakuje obecnie rozwiązań, które kompleksowo regulowałyby sytuację zwierząt od momentu doboru przez okres służby aż po ich wycofanie ze służby. Dlatego MSWiA przygotowało projekt zmian w przepisach, które mają te kwestie uregulować.
Jednoznacznie określa on mechanizm przydzielania zwierząt wycofywanych ze służby opiekunom. Pierwszeństwo będzie miała osoba, która do tej pory pracowała z psem lub koniem – jeżeli będzie tego chciała. Z kolei jeśli żadna uprawniona osoba (np. inny funkcjonariusz, pracownik cywilny formacji, emerytowany lub przebywający na rencie funkcjonariusz) nie zgodzi się na przejęcie opieki nad zwierzęciem, będzie ją sprawowała określona jednostka lub komórka organizacyjna danej formacji. W przepisach zaproponowano też, aby opiekę mogła przejąć organizacja społeczna, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.